BLOGG

För drygt någon vecka sedan publicerade FN;s klimatpanel, IPCC, sin mest skrämmande rapport hittills. Någon dag därefter passade även Brottsförebyggande rådet, Brå, på att publicera en studie rörande socioekonomisk bakgrund och brott. Medan IPCC;s rapport närmast helt ignorerades av regeringspartierna gavs Brå-rapporten inledningsvis stort utrymme...

TJATKONTROLL

11.04.2023

Skulle det kännas bra om dina föräldrar visste allt du säger? Det du viskar i din kärestas öra eller det du svär åt i hemlighet? De flesta vuxna människor skulle nog svara nej på den frågan, hur mycket de än älskar sina föräldrar. Viss integritet vill nog de allra flesta ha trots allt. Ändå vill regeringen och S rösta för...

Under veckan som gick utbröt viss munterhet på våra sociala medier efter att någon nätsurfare besökt Kristdemokraternas facebooksida. Att koppla bristande moral med kriminalitet är kanske inte så konstigt i och för sig. Frågan är dock vad den bristande moralen beror på?

Jag tror vare sig Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson har några dolda och onda avsikter för Sverige. Ideologierna skiftar, men i grunden menar de sig utifrån sina olika utgångspunkter företräda den linje som bäst gynnar Sverige och svenskarna. Själv ser jag tyvärr steg som riskerar att leda till den korrupta och auktoritära avgrunden.

Mikail Yüksel är inte bara partiledare för partiet Nyans, riksdagskandidat, Europa-och statsvetare. Han är troligen också den som enskilt gjort mer än alla sverigedemokrater tillsammans för att få islamofobin att blomstra i Sverige.

Yttrandefrihet och fri åsiktsbildning är två grundstenar i en fri och öppen demokrati. Alltså motsatsen till Erdoğans kalkondemokrati. Så varför kan vare sig vår statsminister eller utrikesminister rakryggat stå upp för den liberala demokratin?

När politikerna allt oftare börjat runda beredningskravet i lagstiftningsärenden och struntar i berättigad kritik från lagrådet, då finns anledning för oss medborgare att börja fundera över vart vår demokrati och rättsstat är på väg.