BLOGG

Tingsrättens dom mot småbarnsmamman Tatjana blev dessvärre ingen kioskvältare. Tingsrätten gjorde vad tingsrätten ska göra, nämligen meddela en dom i enlighet med lag och tidigare rättspraxis. Den som vill ha något nyskapande får hoppas på att Tatjanas fall får vandra vidare till de högre juridiska sfärerna i Hovrätten och Högsta domstolen....

Ibland är steget inte långt från att vara en vanlig, skötsam och laglydig småbarnsmamma till att förvandlas till en i statens ögon olydig person på fel sida om lagen. Vad som är fel sida om lagen beror dock ibland på vilket perspektiv man har.

Uppdrag granskning (Svt) sände häromveckan ett uppmärksammat reportage med titeln "Våldtäktsmannen och skadeståndet". Reportaget redogör ingående för hur en dömd våldtäktsman får
840 000 kronor i skadestånd eftersom Högsta domstolen bedömer att gärningsmannen hållits frihetsberövad 14 månader för länge. Det som gör fallet särskilt iögonenfallande är...

Är rättvisan en vacker men innehållslös idé som endast drömmare och filosofer ska ägna sig åt, eller finns det en allmängiltig rättvisa som gäller för oss alla? Kan våra vaga begrepp om rätt och rättvisa förklara varför så få praktiskt verksamma jurister visar intresse för rättvisan i sin dagliga verksamhet?

Både Johan Forssell (M) och Morgan Johansson (S) vill säkert väl med sina rättspolitiska utspel om
mer övervakning, omvänd bevisbörda, hårdare straff med mera. Frågan är bara om det finns verkliga människor som vill leva i deras perfekta land med perfekta medborgare?

När mina barn var barn hade jag inte accepterat att deras förskollärare, lärare eller fotbollstränare
var pedofil. Inte heller hade jag kunnat tänka mig att för egen del anställa en person som var dömd för allvarlig brottslighet. Men var går gränsen? Ska ingen få en andra chans?

LAGLÖST LAND

15.01.2022

En SD-politiker, som dessutom är tjänstledig polis, uttryckte sig häromdagen på twitter på ett sätt
som liknar Putin, Xi Jinping eller annan valfri diktator. Om detta parti, möjligen Sveriges näst största, skulle komma till makten är det tydligen dags att ta farväl av Sverige som rättsstat.

När mina barn var barn hade jag inte accepterat att deras förskollärare, lärare eller fotbollstränare
var pedofil. Inte heller hade jag kunnat tänka mig att för egen del anställa en person som var dömd för allvarlig brottslighet. Men var går gränsen? Blir ett straff någonsin sonat?

Det är inte svårt att drabbas av svårmod och svartsyn för vem som helst som följer kriminal-, skol- eller klimatpolitik. Samtidigt får vi inte låta oss förblindas så att alla svarta träd skymmer att det också finns en annan, positiv, sida av saken.

När Karl-Bertils ömma moder på julafton frågade Karl-Bertil hur det var möjligt att faster Märtas handmålade porslinstallrik med blomstermotiv kunde ha försvunnit, ställdes Karl-Bertil
inför ett svårt val. Skulle han ljuga för sin mamma på självaste julafton, eller skulle han rakryggat avslöja sanningen och ta sitt straff?