BLOGG

Under de senaste tolv månaderna har minst två fall av så kallad dödshjälp uppmärksammats i media. Under sommaren2019 väcktes åtal mot en man vid Ångermanlands tingsrätt som injicerat sin hustru med en dödlig dos av morfin och oxikodon. Hustrun hade sedan många år varit sjuklig och hade själv uttalat att hon önskade ett avslut på sitt liv.

En populär myt som odlas såväl av media som av partierna själva, är att det i Sverige skulle finnas ett nytt nationalkonservativt block bestående av SD, KD och M. Att de är nationalister med förakt för globaliseringens enorma kraft att förverkliga Adam Smiths idéer om frihandel och specialisering är förvisso tydligt när exempelvis illiberale...

Finns det över huvud taget något samhällsproblem som inte kan lösas med hårdare tag? Med tanke på nuvarande politiska diskussioner på kriminalpolitikens och asylrättens områden synes frågan högst befogad. De grundläggande orsakerna till varför människor alls begår brott och varför människor flyr i livsfarliga båtar över Medelhavet måste rimligen...

Under de senaste 6-8 månaderna har media (bl.a. SVT och
Aftonbladet) rapporterat om den fristående F-9-skolan Römosseskolan i Göteborg med
islamisk profil. Skolan har kritiserats bland annat för att bön inte upplevs
som frivillig och för att flickor och pojkar delas upp i grupper efter kön. Enligt
media har skolan haft könsuppdelad undervisning sedan...

Världen häpnade i vintras över Trumps plan för en lösning av den över 70-åriga Palestinakonflikten. Inte bara palestinierna och arabvärlden, utan även stora delar av övriga omvärlden protesterade mot att Jerusalem enligt Trumps förslag skulle bli Israels odelade huvudstad och hur stora delar av Västbanken med de hittills olagliga bosättningarna...

Måndagen den 29 juni 2020 drabbades Ängelholms flygplats av
att så kallade klimataktivister försenade avgången för ett SAS-plan som skulle
avgå till Stockholm. En av aktivisterna till och med limmade fast sig själv vid
planet i försöket att hindra planet från att avgå. Såvitt framgått av media
lyckades aktivisterna på detta sätt hindra flyget under...

Jag och många med mig ser SD-Åkesson i maktställning som
något av det sämsta som skulle kunna hända Sverige. Inte bara partiets
nazistiska förflutna ger rysningar, utan även partiföreträdarnas vurmande för
Ungerns Orbán, Rysslands Putin och andra så kallat starka ledare. När SD kommer
i maktställning, såsom i Sölvesborg, Hörby, Svalöv, Skurup med flera...

I Japan påstås en forskare har skapat en nästan perfekt avbild av sig själv och forskningen om så kallad artificiell intelligens, "AI", gör löpande helt fantastiska framsteg. Såvitt jag kan förstå är det därför bara en tidsfråga innan vi lyckats skapa helt perfekta avbilder av oss själva, likt science fiction-klassikern Blade Runner från 1982....

Jag vet inte hur det ser ut i Alexander Bards hjärna och hur synapserna kopplar när han drar på med sina sällan särskilt älskvärda kommentarer på twitter eller annan media. Som när han i förra veckan, mitt i vågen av protester mot polisvåld som drabbar svarta under parollen "Black Lives Matter", drog till med följande, sällsynt tondöva uttalande,...