BLOGG

Att utgå från vissa principer i livet kan vara bra. Men när principerna leder fel är det endast dårar som hänger kvar.

PÅ SPÅRET

11.07.2024

Vart är vi på väg? Håller vi på grund av politisk klåfingrighet kombinerad med en stor mängd naivitet att avskaffa vår egen frihet?

Olika händelser i historien har varit definierande för enskilda människor, för politiska partier och till och med för hela länder. Risken är stor att vår nutid kommer att definieras som de maktfullkomligas och ryggradslösas tidevarv.

I Ryssland kan staten på Putins order spärra in vem som helst som anses misshaglig. Motsvarande gäller i Kina, Nordkorea, Kuba och en mängd andra länder. I Sverige finns en partiledare som vill skapa verktyg för en liknande utveckling. Herr Åkesson är en förolämpning mot den fria människan.

Har vi levt i en liberal demokrati så länge att vi tar den för given? I så fall vi är illa ute.

Socialdemokraterna satte konturerna och Tidö-regeringen gör nu sitt yttersta för att fullfölja mardrömmen om det svenska monstret. Polisstaten.

RÄTTVISA 5

28.12.2023

Kanske hade världen blivit en bättre plats om det fanns färre tvärsäkra idioter. En av de största egenskaperna hos en människa kan nämligen vara den att våga vara osäker och kunna ompröva sin ståndpunkt.

RÄTTVISA 4

13.12.2023

Empati är enligt min uppfattning ofta en dålig vägvisare. Ett nu aktuellt bevis för denna tes, menar jag är kriget i Gaza. Vilket i sig inte betyder att empati bara är dåligt.