BLOGG

Knappt hade Malmö tingsrätt hunnit döma Greta Thunberg för ohörsamhet mot ordningsmakten, innan hon gav sig ut på en ny sittstrejk i oljehamnen i Malmö. Och snabbare än någon kan uttala ordet dagsböter var förståsigpåarna och allmänna hatare ute och raljerade över klimataktivism i allmänhet och Greta Thunberg i synnerhet.

Till en och annan skadeglad klimatkrisförnekares stora förtjusning svarade JK för Statens räkning häromveckan i det så kallade Auroramålet. JK begär att Auroras talan ska avvisas. Problemet för klimatkrisförnekarna är att JK i sitt svaromål öppnar upp för andra möjligheter att driva nya klimatprocesser.

De senaste åren har våra politiker beslutat om enormt ökade möjligheter för staten att genom polisen kunna övervaka oss. Ett av argumenten från politikerna är att övervakningsmöjligheterna behövs för att komma åt den organiserade brottsligheten.

I onsdags var det dags igen. Koranbrännaren Salwan Momika tände på ett exemplar av Koranen. Lika säkert som att en Timbroanställd missat Systembolagets öppettider, lika säkert rasade delar av den muslimska världen.

Är Rasmus Paludan ihop med några fanatiska muslimer de som i ohelig allians ska få den svenska yttrandefriheten på fall? Debatten i delar av svensk media och polisens agerande tycks nämligen likt nyttiga idioter gå i censurens fula fälla och vilja införa förbud mot religionskritik.

För drygt någon vecka sedan publicerade FN;s klimatpanel, IPCC, sin mest skrämmande rapport hittills. Någon dag därefter passade även Brottsförebyggande rådet, Brå, på att publicera en studie rörande socioekonomisk bakgrund och brott. Medan IPCC;s rapport närmast helt ignorerades av regeringspartierna gavs Brå-rapporten inledningsvis stort utrymme...

TJATKONTROLL

11.04.2023

Skulle det kännas bra om dina föräldrar visste allt du säger? Det du viskar i din kärestas öra eller det du svär åt i hemlighet? De flesta vuxna människor skulle nog svara nej på den frågan, hur mycket de än älskar sina föräldrar. Viss integritet vill nog de allra flesta ha trots allt. Ändå vill regeringen och S rösta för...

Under veckan som gick utbröt viss munterhet på våra sociala medier efter att någon nätsurfare besökt Kristdemokraternas facebooksida. Att koppla bristande moral med kriminalitet är kanske inte så konstigt i och för sig. Frågan är dock vad den bristande moralen beror på?

Jag tror vare sig Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson har några dolda och onda avsikter för Sverige. Ideologierna skiftar, men i grunden menar de sig utifrån sina olika utgångspunkter företräda den linje som bäst gynnar Sverige och svenskarna. Själv ser jag tyvärr steg som riskerar att leda till den korrupta och auktoritära avgrunden.