BLOGG

Har vi levt i en liberal demokrati så länge att vi tar den för given? I så fall vi är illa ute.

Socialdemokraterna satte konturerna och Tidö-regeringen gör nu sitt yttersta för att fullfölja mardrömmen om det svenska monstret. Polisstaten.

RÄTTVISA 5

28.12.2023

Kanske hade världen blivit en bättre plats om det fanns färre tvärsäkra idioter. En av de största egenskaperna hos en människa kan nämligen vara den att våga vara osäker och kunna ompröva sin ståndpunkt.

RÄTTVISA 4

13.12.2023

Empati är enligt min uppfattning ofta en dålig vägvisare. Ett nu aktuellt bevis för denna tes, menar jag är kriget i Gaza. Vilket i sig inte betyder att empati bara är dåligt.

RÄTTVISA 3

23.11.2023

Har demokrati och yttrandefrihet någon betydelse i ett rättvist samhälle? Frågan är högaktuell eftersom det finns politiska krafter som på olika sätt vill begränsa yttrandefriheten och därmed demokratin.

RÄTTVISA 2

21.11.2023

När man vill diskutera något särskilt fenomen, som i detta fall rättvisa, är det normalt bra att börja med att definiera vad man menar med termen.

RÄTTVISA 1

20.11.2023

När jag var i 10-årsåldern beslutade sig mina föräldrar för att vi det året skulle fira midsommar i Dalarna vid Siljan. Det var jag, mamma, pappa och min fyra år yngre lillasyster.

I den senaste floskelparaden av stenar som vänts, paradigmskiften och saft-och-bulle-straff är det nu dags för alla, inkluderat vår statsminister, att påstå att de "såg det komma". Det som åsyftas är givetvis gängskjutningarna. Själv ser jag mest politikernas blinda fläckar.