BLOGG

Den 29 augusti rapporterade Sydsvenska Dagbladet om hur ett stort antal bilar, främst så kallade SUV;ar, hade vandaliserats i Malmö genom att däcken skurits sönder och i blodrött sprejmålats med texten "KLIMAT". Samma dag publicerades en text av en 68-årig pensionerad kommunaltjänsteman som efter att i Stockholm ha demonstrerat för klimatet med...

Enligt veckorapporten från Folkhälsomyndigheten den 19 augusti 2021, har antalet fall av covid-19 i Sverige ökat sedan mitten av juli. Detta trots att vaccineringen pågått ett bra tag, och trots att det nu är relativt lätt att få tag i tider för vaccinering.

Det är ur mode att göra kopplingar mellan nutid och historiska händelser. När det väl sker är det oftast SD och dess företrädare som nämns, även om också den självutnämnde vuxne fått sin dos von Papen-liknelser efter sitt löftesbrott mot Hédi Fried att inte samarbeta med SD.

Ulf Kristersson, den självutnämnde vuxne i det illiberala rummet, varnar ofta om alarmism när det gäller människor som är oroliga för klimatkrisen och indikerar att till och med demokratin skulle vara i fara om vi lyssnar för mycket på miljörörelsen. När det å andra sidan gäller kriminaliteten i samhället och invandring då finns det inga ord som är...

I maj i år meddelade en domstol i Haag en dom innebärande bland annat att Shell döms till att sänka sina koldioxidutsläpp med 45 procent till 2030, jämfört med 2019 års siffror. I ett annat rättsfall (Urgenda ./. Nederländerna) har Nederländernas högsta domstol ålagt Nederländerna att begränsa sina växthusgasutsläpp med minst 25 procent i...

Sverige är ett av världens rikaste länder med en ur ett internationellt perspektiv lycklig befolkning med fri åsiktsbildning, en fri demokrati i världsklass, en väl
fungerande rättsstat och relativt god jämlikhet mellan könen och där
homosexuella ses som lika mycket värda som heterosexuella. Vi har fått leva i
fred och säkerhet i över 200 år.

Om man som försvarsadvokat blir kallad "Kungen" eller "Prinsen" av sina klienter torde det finnas anledning att reagera. Att som advokat bli så nära kompis med sina klienter i en miljö runt misstänkt kriminella riskerar nämligen att grumla omdömet.

Ett av de hetaste politiska uttrycken som för närvarande används är det att alla måste kunna tala med alla. Särskilt Centern. Men tydligen behöver inte M tala med S och vice versa fast att deras kriminal- och invandringspolitik hänger ihop som ler och långhalm. Båda partierna är dessutom lika ointresserade av klimatkrisen, så här borde finnas stora...

Att den moderate riksdagsledamoten, tillika juristhataren Hanif Bali, mest berömd för att kalla domare som följer lagen för syltryggar och för att dreva mot kvinnliga advokater på sociala medier, kan kläcka ur sig vad som helst utan att den vuxne i rummet reagerar, det har vi vant oss vid. Likaså SD;s illa dolda försök att minska utrymmet för en...