BLOGG

Yttrandefrihet och fri åsiktsbildning är två grundstenar i en fri och öppen demokrati. Alltså motsatsen till Erdoğans kalkondemokrati. Så varför kan vare sig vår statsminister eller utrikesminister rakryggat stå upp för den liberala demokratin?

När politikerna allt oftare börjat runda beredningskravet i lagstiftningsärenden och struntar i berättigad kritik från lagrådet, då finns anledning för oss medborgare att börja fundera över vart vår demokrati och rättsstat är på väg.

Att medling många gånger är ett klokt och kostnadseffektivt sätt att lösa tvister är väl känt. I Sverige är det emellertid endast en försumbar del av alla tvister som löses genom medling. Försäkringsbolagens rättsskydd kan vara ett av de hinder som bör undanröjas för att öka antalet tvister som istället kan lösas genom medling.

Det finaste jag vet är människor som är snälla och välvilliga. Människor som inte utgår från att andra vill dem illa, utan lyssnar och försöker förstå. Även om den politiska debatten och tonen i sociala medier hårdnat, har jag ännu inte gett upp hoppet om en snällare värld.

Det finns de som anser att SD är en frisk fläkt i svensk politik. Ett parti som vågar säga rakt ut vad vanligt folk egentligen tycker, och som har nya idéer på lösningar för svåra samhällsproblem. Sanningen är dock att flera av de så kallat nya idéerna tillämpades redan för 100 år sedan i Stalins dåvarande Sovjet. Med känt resultat....

I DN kunde man häromdagen läsa https://www.dn.se/sverige/gymnasieelever-saknar-kunskaper-om-svensk-demokrati/ om att svenska ungdomar hade vaga, om ens några, kunskaper om vad en rättsstat innebär. Detta är skrämmande. Särskilt med tanke på att det troligen finns minst lika många vuxna som inte heller skulle kunna definiera en rättsstat. Men...

I Tidöavtalet anges att regeringen ska utreda en så kallad anmälningsplikt för offentligt anställda. Syftet är att Migrationsverket och Polismyndigheten ska få vetskap om personer som vistas i Sverige utan tillstånd. En sådan anmälningsplikt kan ställa den personliga moralen i strid mot lagen.

Nästan alla föräldrar älskar instinktivt sina barn. Ingen behöver förklara kärleken, den bara finns. Ändå förråder vi dem vi älskar mest genom att curla oss själva och som avskedspresent ge barnen en klimatkatastrof att leva med.

Sverige har en klimatlag som slår fast att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som ska vara "inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser". Samtidigt har vi en regering som satsar 8,6 miljarder kronor på fossila bränslen i form av bland annat sänkta skatter och höjda reseavdrag för bilresor. Sverige har därför...

I takt med den allt mer påtagliga krisen för klimatet har antalet aktioner för att uppmärksamma klimatkrisen genom civil olydnad ökat. Detta påstås emellanåt vara ett demokratiproblem. Det verkliga demokratiproblemet ligger dock i att vi har politiker som inte följer grundlagen.