Michael Pålsson

"Vid varje strävan är det målets värde som sporrar oss till ansträngningar och uppoffringar. Då vi en gång nått vårt mål, tänka vi däremot mera sällan på dess värde. Och ha vi vant oss vid dess fördelar, kunna vi efter någon tid rent av känna oss likgiltiga inför det som vi en gång så lidelsefullt eftersträvade. Först vid risk för att förlora vad vi en gång vunnit, skatta vi det åter till dess rätta värde." Rättssamhälle och rättssäkerhet, Per Olof Ekelöf, Svensk Juristtidning 1942:7


Hör av dig

E-post: superpalsson@gmail.com
Följ mig: Twitter @PlssonMichael