PÅ SPÅRET

11.07.2024

Vart är vi på väg? Håller vi på grund av politisk klåfingrighet kombinerad med en stor mängd naivitet att avskaffa vår egen frihet?

Att auktoritära vindar blåser i världen är allmänt bekant. Antalet människor som lever i verkligt fria, liberala, demokratier är en minoritet ur ett globalt perspektiv.

Länge var vi många som trodde att vi levde i en skyddad del av världen där den enskildes frihet, fri åsiktsbildning och demokrati värderades högt. Där människor och politiker förstått att en mångfald idéer och kulturella intryck i det långa loppet alltid vinner över den enfald som blir följden av enkelriktning, inavel och auktoritetstro.

Tyvärr har vi som älskar frihet och framsteg nu anledning att oroligt fundera över om tiden som fria människor med framtidstro endast ska bli en parentes i historien.

I EU diskuteras den så kallade chat-control som i värsta fall kan medföra att möjligheten att skicka krypterade tjänster som staten inte har scannat helt ska försvinna. Ett slags pervers post- och teleöppenhet där allt du skickar digitalt ska vara tillgängligt för staten under det förment goda syftet att fånga pedofiler.

Och avslöja pedofiler vill väl alla? Problemet är bara att när maktfullkomliga politiker en gång fått ett så kraftfullt verktyg i sin hand, finns det inget som stoppar dem från att utvidga verktyget att omfatta även andra meddelanden. Kanske åsiktsmotståndarnas? Möjligen finns det dessutom bättre sätt att avslöja pedofiler än massövervakning av alla andra oskyldiga medborgare.

Är det en sak historien borde ha lärt oss, så är det väl att det finns allt för många som när de en gång fått makten och skattepengarna i sin hand, gör allt för att hänga sig kvar oavsett vad det kostar demokratin och befolkningen. Fråga ryssarna eller folket i Venezuela om du är osäker.

Förutom chat-control har politikerna i Sverige dessutom inskränkt journalisters rättigheter genom att på dimmiga grunder kunna döma journalister eller visselblåsare för obehörig befattning med hemlig uppgift och utvidgat polisens möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i form av avlyssning och dataavläsning av icke misstänkta.

Vi är alla överens om att vi vare sig vill ha pedofiler, spioner eller gängkriminella. Men vi måste samtidigt kunna se att alla de verktyg politikerna nu skaffat sina myndigheter och indirekt sig själva, innebär väldigt stora risker om dessa verktyg skulle hamna i händerna på politiker med auktoritära böjelser. Och sådana finns både i Sverige och i övriga europeiska länder. Makt korrumperar dessutom som bekant.

Det är bara lite drygt 100 år sedan modiga män och kvinnor kämpade sig till den frihet vi i Sverige njutit sedan dess. Det är bara drygt 90 år sedan nazisterna på ett par månader lyckades avskaffa demokrati och fri åsiktsbildning. Före parlamentsvalet 2023 var Polen på väg mot det auktoritära samhället och det ungerska folket är idag fångar hos den illiberale Viktor Orbán.

De som nu, politiker eller andra på till exempel sociala medier, agerar som nyttiga idioter för avskaffandet av den liberala demokratin går inte att nå. Dumhet går dessvärre ännu inte att bota. Men vi andra får inte stå likgiltiga och se på hur maktfullkomliga och klåfingriga politiker tar den frihet ifrån oss som tidigare generationer har gett oss. En ofri människa är inte mer än en slav för makthavarnas godtycke.