VARFÖR DOMSTOL NÄR VI HAR POLITIKER?

07.12.2021

Söndagen den 28 november 2021, utbrast Marita "Det kändes nästan som en statskupp" Ulvskog (S)
följande på Twitter; "Ur DN idag: "...en 25-årig man dömdes till livstids fängelse för mord i tingsrätten men friades helt av hovrätten trots omfattande DNA-bevisning". Problemet är alltså inte polisen utan domstolarna?! Borde få tydliga konsekvenser. #svpol"

Jag har full förståelse för att personer som läser olika domar ibland kan ha en annan uppfattning än domstolen, kanske om bevisläget, straffvärdet eller något annat. Samma sak händer mig själv ibland. Det jag emellertid har väldigt svårt att förstå är när människor, särskilt politiker inkluderat före detta sådana, utan att ta sig besväret att läsa domen och lagtexten, och bara baserat på en artikel ur en tidning eller ibland bara hämtat från sociala medier, tar sig rätten att offentligt i sociala medier överpröva en dom från någon av våra domstolar.

För det första innebär sådant raljerande att allmänhetens förtroende för våra domstolar riskerar att minska. För det andra, vilket politiker ibland tycks glömma, är det våra riksdagspolitiker som beslutar lagarna. Domstolarnas roll är att döma efter de lagar som politikerna beslutat om.

Marita Ulvskog, liksom Hanif "jävla syltryggar" Bali, Johan Forsell, Morgan Johansson, Jimmie Åkesson med många fler politiker tycks sakna grundläggande förståelse för värdet av rättsstaten och därmed oberoende domstolar. Detta framgår med önskvärd tydlighet av ovanstående citat från Ulvskog, men också av hur regering och opposition agerade efter den så kallade Cementa-domen där Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite på Gotland. Detta ignorerade såväl regeringen som oppositionen och drev snabbt igenom ett
tidsbegränsat tillstånd för Cementa att fortsätta verksamheten. Härifrån är steget inte långt till att nästa gång det blir en dom som kritiseras i media, så går sittande regering in och snabbt ändrar lagen för att passa en tillfällig opinion.

Det sägs ofta att politiker är misstänksamma mot jurister, eftersom juristerna innebär en tröghet i systemet som riskerar att stoppa snabba reformer. Utan att veta säkert, tror jag personligen att just detta är skälet till att vi har en grundlag som enligt Regeringsformens 8 kap 14 § snabbt kan ändras genom två beslut av riksdagen, med ett riksdagsval emellan, för att med enkel majoritet exempelvis besluta att avskaffa demonstrationsfriheten. Politiker vill ha frihet att när opinionsvindarna blåser i hastigt mod verka handlingskraftiga genom att stifta nya lagar, utan att behöva vänta in tröga jurister som tar massa löjliga hänsyn till rättssäkerhet och annat jurist-trams. Problemet med denna politikernas frihet är emellertid, som de flesta av oss vet, att ogenomtänkta beslut sällan är bra. Vem minns till exempel inte vissa politikers krav på lock-down också i Sverige för att bekämpa covid -19? Något de flesta av oss idag är tacksamma att ha sluppit.

Staten är vi, och vi tillsammans är starkare än varje enskild individ och enskilt företag. Det kan inte vara på något annat sätt. Men det innebär också att vi, staten, måste ha en motpol så att inte enskilda och
enskilda företag orättvist körs över av statens våldsmonopol, eller för den delen orättvist gynnas. En rättsstat tar nämligen sin utgångspunkt i förhållandet just mellan den enskilde och staten. Det måste finnas något som håller tillbaka staten så att de styrande politikerna inte ohämmat och orättvist kan köra över eller gynna enskilda människor och företag. I detta är oberoende domstolar en omistlig del.

Vi vill ha en rimligt stark stat som genom militär kan skydda oss mot yttre fiender och genom polis skydda oss mot inre fiender och fungerande, rättvisa myndigheter. Men vad de flesta av oss inte vill, är att ha
domstolar som dömer godtyckligt efter hur de politiska vindarna blåser. De flesta av oss vill nämligen att lika fall behandlas lika.

För att upprätthålla principen om allas likhet inför lagen och som en garant mot att vi inte ska bli överkörda av makthavarna krävs emellertid oberoende domstolar som är helt fristående från våra politiker, alltså makten. Det är därför beklämmande insiktslöst när de som är satta att stifta våra lagar
inte själva tycks begripa detta.