SYLTRYGGARNAS OBEROENDE

04.10.2021

Den i olika sammanhang alltid lika aktuelle riksdagsmannen Hanif Bali, har kallat domare för syltryggar för att de följer lagen, och hävdat att Justitiekanslern borde
befrias från sitt ämbete för att ha följt gällande lag och praxis.

Frånsett det häpnadsväckande språkbruket, och bortsett från att våra domare följt då gällande lag och att JK är en myndighet som knappast i sig torde kunna befrias på annat sätt än genom lagändring och påföljande nedläggning, måste det betraktas
som minst sagt oroande att en riksdagsman i ett av våra största partier uttrycker sig så både okunnigt och respektlöst om statens ämbetsmän. Riksdagen är faktiskt lagstiftare i Sverige även om vissa riksdagsmän ibland tycks glömma detta.

Till skillnad från i exempelvis Ungern och Polen, har vi i Sverige ännu fria och oberoende domstolar med vattentäta skott mellan politikerna och domstolarna. Oberoendet beror dock främst på att våra politiker hittills hållit sig från att blanda sig i dömandet och hur domare utses, och inte genom hårda skrivningar i våra grundlagar till skydd för domstolarna. Om fler politiker börjar mixtra med retoriken likt Hanif Bali, och kalla domare för nedsättande epitet och kräva att juristerna på Justitiekanslern utan stöd i lag och praxis ska agera på visst sätt, ligger det tyvärr nära till hands att politikerna börjar sticka händerna i den juridiska syltburken så fort domar och beslut går emot de tillfälliga opinionsvindarna.

Förvisso utreds för närvarande hur domstolarnas oberoende ska kunna stärkas genom skrivningar i Regeringsformen, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/02/dir.-202011/
vilket givetvis är utmärkt. Problemet är emellertid att detta inte räcker.
Eftersom riksdagen är vår lagstiftande församling, skulle en populistisk
riksdagsmajoritet ändå senare kunna försämra skyddet för våra domstolar i samma
riktning som Polen, Ungern och Ryssland.

Även om ett stärkt grundlagsskydd för oberoende domstolar är önskvärt, så är det alltså inte tillräckligt. Vi måste dessutom odla en kultur där politikerna respekterar domstolarnas oberoende och har respekt för dess ämbetsmän. Därför duger det inte att uttala sig som Hanif Bali eftersom det han gör är att underminera respekten för domstolarna och deras oberoende. 

Som jurist tycker jag givetvis att det roligt att så många vill engagera sig i debatten rörande lagar och regler. Men dessa diskussioner får inte utmynna i enkla one-liners från upphetsade politiker som vare sig tycks begripa att det är politikerna själva som stiftat de lagar vi har, och som dessutom förenklar problematiken och förringar en hel yrkeskår. Om fler politiker skulle börja uttrycka sig som Bali riskerar detta att utmynna i ett minskat förtroende för våra domstolar hos allmänheten. Med tanke på de utomrättsliga klandomstolar som redan finns i vissa kretsar, riskerar ett
minskat förtroende för våra domstolar att spä på utvecklingen med utomrättsliga lösningar. Det tror jag inte ens att Hanif Bali vill.