SVERIGES FARLIGASTE MAN

17.10.2021

Proaktiv avlyssning, utvisning av människor oavsett om de dömts för brott, dubblerade straff, anonyma vittnen och stor utbyggnad av bevakningskameror. Eller behövs visitationszoner och anonyma vittnen eller rentav undantagstillstånd och att vi sätter in militären?

Förslagen i den första meningen lades fram av den alltid lika vrånge Forssell på twitter den 28 september, medan förslagen i mening två någon timme senare presenterades av militante Åkesson. Båda dessa känsloyttringar lanserades alltså på dagen för den hemska, i skrivande stund ännu ouppklarade, sprängningen i Göteborg.

Sprängningar, gängvåld, skjutningar, klanvälde och utomrättsliga uppgörelser mellan olika så kallade familjer är alla olika delar i en obehaglig utveckling de senaste åren. Det är inte förvånande att människor skräms av utvecklingen även om de flesta av oss utanför gäng och klanfamiljer sannolikt löper extremt liten risk att bli drabbade. Jag är också påverkad och finner det bedrövligt att vi kunnat låta det gå så här långt. Dessutom bor jag i en stad som inte för så länge sedan drabbades av en uppgörelse mellan två familjer som påverkade hela staden. Min egen pappa tvingades inifrån Lunds lasarett se på hur de olika familjerna pucklade på varann.

Självfallet menar jag därför att det är bra att det i snabb takt utbildas fler poliser och givetvis är det dessutom bra att det förs en diskussion om hur vi ska komma åt problemen. Men ändå är det inte sprängningar och skjutningar som skrämmer mig mest - de flesta av oss löper som sagt minimal risk att drabbas och polisens resurser ökar nu åter.

Istället är det två medelålders herrar högst upp i den politiska eliten som skrämmer mig oändligt mycket mer. Båda dessa politiker, Forssell och Åkesson, tycks dessutom var och en ha ambitionen att bli vår nästa justitieminister.

Såvitt jag kan förstå är sprängningen i Göteborg i tisdags så här långt rubricerad som allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Ett brott där det i straffskalan ingår livstids fängelse. Hur dubblerade straff skulle hjälpa har jag därför svårt att begripa. Två livstidsstraff? Dödsstraff?

Problemet med sprängningarna synes väl främst bero på att det är svårt att få fast de skyldiga - inte straffens längd. Och om man som Forssell tycks mena att en gängmisshandel ska ge dubbla straff, hur förklarar man då att en icke gängrelaterad lika allvarlig misshandel av en kvinna i en nära relation per automatik renderar i halva straffet? Logiken är lika tydlig som oceanernas djup i en novemberstorm.

I nuläget är ingen fälld för brottet, men enligt uppgifter i media finns det en misstänkt. Ska vi då utvisa den misstänkte, till och med om hen är svensk medborgare? Forssells minst sagt ringa respekt för rättssäkerhet och vetenskapliga belägg för att hårdare straff på sikt skulle minska brottsligheten är känd sedan tidigare. Men nu har han tagit det till en ny nivå. Att utvisa människor som inte ens är dömda och möjligen till och med svenska medborgare, är metoder som förekommer i diktaturer. Inte i en rättsstat. Antingen förstår inte Forssell själv konsekvenserna av vad han föreslår, vilket vore illa nog. Eller så förstår han, och då blir det värre. Och den vuxne nickar instämmande.

Åkesson å sin sida vill inte vara sämre. Han är trots allt partiledare för ett parti som grundades av människor med förkärlek för uniformer och bokbål. " Regeringens slapphet och medföljande mjukislinje gentemot grovt kriminella duger inte".

Uttalandet säger en hel del om Åkessons viljeinriktning för Sverige. Att förklara undantagstillstånd och sätta in militär är sådant som gärna används av den kinesiska regimen och andra diktaturer. Till exempel i Hong Kong. Till exempel 1989 på Himmelska Fridens torg. Och har vi väl börjat använda militären kan vi väl lika bra fortsätta och låta militären upprätta egna domstolar som kan sköta hela kedjan från åtal till dom till att verkställa de dubbla straffen. Och sen? Ska vi ha soldater med laddade vapen i varje gathörn? Skulle räddhågsne Åkesson och Forssell känna sig tryggare då?

Sverige har ett problem med skjutningar och sprängningar. Att påstå något annat vore att blunda för verkligheten. Jag är dock övertygad om att problemen går att övervinna med fler och bättre utbildade poliser, förebyggande verksamhet tidigt och att ge människor ett alternativ till skuggsidan i samhället. Vi kommer att vinna över gängen och klanerna.

Men om vi avskaffar rättsstaten, låter militären rycka in istället för polisen, då är vi farligt nära en diktatur. En diktatur är alltid svår att avskaffa, men om den dessutom förses med alla de verktyg Forssell och Åkesson föreslår, då är vi snart lika fast i diktaturens grepp som människorna i Hong Kong.

Sveriges farligaste man är troligen inte en vilsen sprängare i Göteborg, klanledare eller en gängmedlem, utan snarare vår eventuellt blivande justitieminister.