SVENSKARNA OCH ENFALDEN

02.05.2021

De politiska motsättningarna tycks skölja över oss som en svallvåg. Ändå är vi beredda att lägga över våra privatliv och privata åsikter i våra politikers händer.

Politiker av alla färger, liksom vanliga människor av alla politiska färger, är överens om att vi måste göra något åt den grova brottsligheten och gängkriminaliteten. Med få undantag torde även de flesta kriminologer, poliser, advokater, domare och åklagare och andra jurister vara av samma uppfattning. Ingen vanlig människa tjänar nämligen på att de kriminella får härja fritt. En av statens allra viktigaste och grundläggande uppgifter är att skydda sina medborgare och det har staten uppenbart misslyckats med de senaste åren såvitt gäller gäng och klaner samt skjutningar och bombdåd. Beträffande en del annan brottslighet ska dock nämnas att utvecklingen är bättre.

Att utbilda och anställa fler poliser har därför blivit en hjärtefråga för regeringen, och är inte kontroversiellt ens hos oppositionen. Kanske för att samma opposition varit med och montera ned polisutbildningen och polisen och att belasta polismyndigheten med märkliga omorganisationer. Vi är många som välkomnar fler poliser. Även jag.

Beträffande andra åtgärder för att få fast misstänkta personer är jag emellertid rädd att våra politiker i sin ambition att stävja brottsligheten, helt glömt både vår personliga frihet och att vi än så länge bor i en rättsstat.

Bland de åtgärder som redan beslutats eller just nu utreds finns extremt långtgående förslag som att ge polisen ännu större möjligheter än vad som gäller idag att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte, anonyma vittnen, förvaringsstraff så att vissa brottslingar ska kunna hållas inlåsta på obestämd tid för att de inte ska begå nya brott i framtiden.

Skulle dessa förslag gå igenom skulle vem som helst kunna bli föremål för övervakning, vem som helst skulle kunna stå emot ett anonymt påstående om att man begått en gärning och väl dömd skulle du kunna bli inlåst för evigt.

Lägg på förslag om tankeförbud, såsom förslaget att det skulle bli förbjudet att förneka Förintelsen, och grunden för en totalitär stat är gjuten. Det är bara att fortsätta bygga för en politiker med totalitära böjelser.

Det låter vackert att vi måste bekämpa brottsligheten - och visst måste vi det. Men rimligen ska brottsligheten kunna bekämpas utan att övervaka hela befolkningen och utan tankeförbud. Vilka tankar ska förbjudas nästa gång? Ska jag kunna låsas in som tänker farliga, liberala tankar eller som medlem i en bokklubb?

Tycker du att detta låter lite löjeväckande, och att jag kanske drabbats av paranoia? Efter en blick på vår omvärld, Kina, Ryssland och emellanåt USA, är nog istället det rimliga svaret att svenska folket under det bedrägliga argumentet om trygghet likt en enfaldig ko är på väg in i den totalitära fållan.

-"A society that will trade a little liberty for a little order will lose both, and deserve
neither." Thomas Jefferson