RYSSLAND FICK MAKARNA NAVALNYJ – VAD FICK SVERIGE?

26.02.2024

Att vara ideologiskt dogmatisk innebär idioti. Kompromisser behövs. Men att helt sakna ideologisk ryggrad betyder överkörning.

Vi ska vara glada att vi i Sverige inte behöver personer som Aleksej Navalnyj och hans änka Julija Navalnaja. Den förstnämnde tvingades gå i döden för sitt motstånd och den sistnämnda tar vid i motståndet mot Putin och hans dödliga regim.

Men bara för att vi inte behöver människor som är beredda att gå i döden för sin ideologiska uppfattning, betyder det inte att vi är betjänta av politiker med en ryggrad lika stabil som en öronmanet.

För några år sedan fanns det en svensk advokat som var stark motståndare till anonyma vittnen och som en gång grundade organisationen Centrum för rättvisa. En ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas grundläggande fri- och rättigheter. Istället har fått en minister som inte tycks se några som helst begränsningar när det gäller inskränkningar i enskilda människors frihet. Från kämpe för den enskilde människan till en lydig soldat i Jomshofs armé.

Det var heller inte länge sedan vi hade en ung ordförande i ett liberalt ungdomsförbund som arbetade för att partiet skulle säga nej till en regering med stöd av SD. Eller som bar en t-shirt där texten uppmanade till att gömma en flykting. Istället har vi fått en minister som inte nog kvickt kan anpassa sig efter Martin Kinnunens och Åkessons böjelser för fossila bränslen.

Det är förvisso mycket begärt att människor ska behöva sätta karriär och familjeförsörjning åt sidan för att följa sina moraliska och ideologiska övertygelser. Att vara minister innebär både hög lön och fortsatt goda karriärmöjligheter som till exempel lobbyist, ägare av samhällsfastigheter eller friskolor. Men om inte politikerföraktet fullständigt ska explodera, krävs det troligen ändå att politikerna har åtminstone ett uns moralisk hållning och inte bara likt döda fiskar flyter med den populistiska strömmen.

Ryssland fick Makarna Navalnyj – i Sverige tappade politikerna både sin moraliska och ideologiska ryggrad.