RENT MJÖL I ALLA POLISENS PÅSAR?

18.07.2023

De senaste åren har våra politiker beslutat om enormt ökade möjligheter för staten att genom polisen kunna övervaka oss. Ett av argumenten från politikerna är att övervakningsmöjligheterna behövs för att komma åt den organiserade brottsligheten.

Ett annat argument är att den som inte har något att dölja heller inte har något att frukta. Men stämmer det verkligen?

En grundläggande premiss för att alls tillåta staten att övervaka sina medborgare är att vi har förtroende för statens verktyg, alltså polisen. Vilket troligen de flesta svenskar har.

Även jag har som utgångspunkt förtroende för polisen. Men jag är inte så naiv att jag bara för det tror att det inte finns dåliga poliser. Och mot bakgrund av alla de nya verktyg polisen fått de senaste åren och ändå visar så klena resultat, har mitt förtroende för polisens kompetens sjunkit ganska drastiskt. Det är tydligt att det finns både bra och dåliga poliser, liksom bra och dåliga polischefer.

Den 15 juni i år (mål B 2837-22) fastställde Hovrätten över Skåne och Blekinge till största delen domslutet mot de två poliser som dels felaktigt påstod att en person hotat dem, dels misshandlat samma person genom att spruta pepparspray i personens ögon, dels utan lov eller befogad anledning trängt in i personens bostad, dels gripit samma person trots att denne inte ens kunde misstänkas för brott. Polismännen dömdes för falsk angivelse, olaga frihetsberövande, misshandel och hemfridsbrott.

Dessa två, numera före detta, poliser är givetvis inte representativa för polismyndigheten i stort. Men händelsen visar ändå att det inte är alldeles oproblematiskt att ge polisen, och därmed staten, hur mycket befogenheter som helst. Alla de verktyg polisen fått de senaste åren kan missbrukas om fel personer väljer att göra det.

Polisen övervakar allt oftare befolkningen i våra städer med drönare och andra kameror, de har fått ökade möjligheter att använda hemlig tvångsmedelsanvändning utan konkret misstanke om brott. Staten kan nu alltså exempelvis gå igenom dina sms och email utan att du är det minsta misstänkt för något. Du råkar kanske ha en arbetskamrat som är misstänkt eller känner en släkting till någon som är misstänkt, så vips kan staten få tillgång till dina uppgifter. Än värre blir det med EU-förlaget om "chat control", det vill säga att företag som erbjuder digitala tjänster ska tvingas skanna all information som går via chattar, mejl, filöverföring och nättjänster.

När polisen beskriver sitt behov av nya möjligheter att övervaka befolkningen för att förhindra brottslighet, finns det ingen ände på vad som kan åstadkommas och vilka nya verktyg som behövs. Ändå ser vi inga resultat. Men det värsta är ändå inte de uteblivna resultaten. För de nya verktyg vi nu lägger i statens hand, kan en dag vändas emot oss. Av illvilliga poliser utan rent mjöl i påsen. Eller av makthavarna. Det behövs ingen större teknisk kunskap för att manipulera en övervakningsfilm eller en ljudinspelning.

När polisens eller statens mjöl är smutsigt räcker det inte att du själv har rent mjöl i din påse.