RÄTTVISA 3

23.11.2023

Har demokrati och yttrandefrihet någon betydelse i ett rättvist samhälle? Frågan är högaktuell eftersom det finns politiska krafter som på olika sätt vill begränsa yttrandefriheten och därmed demokratin.

Jag tror mig förstå att rättvisa kan uppfattas oerhört olika beroende på vem man är och ens livsbetingelser. Brottsoffer eller brottsling. Rik eller fattig. Barn eller vuxen. Ung eller gammal. Intelligent eller ointelligent, skicklig eller oskicklig och så vidare i nästan oändlighet.

Eftersom det finns så många åsikter om vad som är rättvist eller orättvist, blir det därför närmast omöjligt för en enskild människa eller ens en grupp av människor att bestämma vad som kan anses rättvist eller inte.

Enligt min uppfattning leder detta resonemang till slutsatsen att ett någorlunda rättvist samhälle alltid är demokratiskt såsom de flesta länder i Västeuropa, USA och Kanada. Jag påstår inte att dessa demokratier är perfekt rättvisa. Däremot vågar jag påstå att nyssnämnda länder är betydligt mer rättvisa än dess odemokratiska motsvarigheter i exempelvis Nordkorea, Iran, Kina och Ryssland.

Men för att en demokrati ska vara en äkta demokrati räcker inte att folkmajoriteten röstar med några års mellanrum. I så fall hade länder som exempelvis Turkiet och Ryssland också kunnat betraktas som äkta demokratier. Det som däremot kännetecknar en äkta demokrati (ofta betecknad som "liberal demokrati"), som alltså enligt min uppfattning är det enda kända system som kan leda till ett rimligt anständigt och rättvist samhälle, är att mesta möjliga yttrandefrihet råder.

Skälet är att eftersom det finns så oerhört många sidor av rättvisan, måste så många sidor som möjligt få sin röst hörd. I annat fall har beslutsfattarna (de styrande politikerna) inte ett tillräckligt beslutsunderlag. Det är därför viktigt att företagare och anställda genom sina organisationer kan göra sina röster hörda, liksom olika religiösa grupperingar, människor med funktionsvariationer, homosexuella, idrottsrörelser, minoritetsgrupper, miljöaktivister, lantbrukare och så vidare. Utan en så fullständig och vidsträckt yttrandefrihet som möjligt blir nämligen beslutsunderlaget helt enkelt för dåligt såväl för politiker som för oss vanliga medborgare.

När vissa politiska grupperingar som idag diskuterar att på olika sätt inskränka yttrandefriheten, då ska man därför förstå att det de också diskuterar är inskränkningar i den äkta demokratin och det rättvisa samhället.