RÄTTVISA 2

21.11.2023

När man vill diskutera något särskilt fenomen, som i detta fall rättvisa, är det normalt bra att börja med att definiera vad man menar med termen.

Ett problem med termen rättvisa är dock att rättvisan kan upplevas så olika av olika människor. Om jag till exempel lider av dålig hälsa, skulle jag kanske kunna tycka att det är orättvist att de rika betalar så lite skatt att sjukvården inte klarar av att ta hand om alla.

Om jag å andra sidan var en framgångsrik och arbetsam person, kanske jag istället skulle anse att jag betalade alldeles för mycket skatt i förhållande till de som arbetar mycket mindre. "Vad fan får jag för pengarna" som den framgångsrike Leif Östling en gång sade.

Om jag alltid följt lagen skulle jag möjligen anse att de som begår brott borde få strängare straff. Om jag å andra sidan var uppväxt i ett utanförskapsområde med dåliga skolor och få framtidsmöjligheter, skulle jag kanske anse att det är rättvist att råna någon som är uppväxt i ett rikt område.

För en tid sedan besökte jag Indien och kom då i kontakt med dels en lågkastig, lågutbildad man från norra Indien, dels en universitetsutbildad man av hög kast från Delhi. Båda var rörande överens om att det var bäst för alla att föräldrarna bestämde vilken partner ens barn skulle gifta sig med. Det som alltså tycktes fullständigt självklart och naturligt för dessa båda män med olika förutsättningar, skulle i vår del av världen av de flesta anses fullständigt vidrigt och orättvist gentemot barnen.

Rättvisa ligger på detta sätt i betraktarens ögon. Det jag upplever rättvist, kanske du anser vara orättvist och vice versa.

Om man å andra sidan försöker hitta gemensamma rättvisevärderingar är vi i stora delar av världen överens om att det är fel att stjäla, råna, mörda, bedra.

Inte nog med detta. Professor Frans de Waal har genom många experiment och studier av i huvudsak apor, kunnat visa att våra närmsta släktingar har en mycket väl utvecklad känsla för rättvisa. Hans beskrivning av hur exempelvis en kapucin (en mindre art som lever i Sydamerika) blir upprörd över att hon får en mindre attraktiv belöning än en annan kapucin för att lösa samma slags uppgift, är slående . Frans de Waal visar att förmodligen alla sociala djur har många av de egenskaper vi tidigare tagit för genuint mänskliga såsom exempelvis skam, skuld, empati, glädje, självbehärskning, försoning och rättvisa (Mama's Last Hug, Frans de Waal, 2019, Granta Publications).

För den som är mer intresserad och vill se experiment med djur rekommenderar jag YouTube och Frans de Waals Ted talk "Moral behaviour in animals".

Det är, i vart fall för mig, därför tydligt att det i världen finns sidor av rättvisa och normer där många människor och ibland till och med djur kan enas, och andra sidor av rättvisa där det blir betydligt svårare.