RÄTTSFALL OM ÅLDERBESTÄMNING SÖKES

09.04.2022

En av följderna av flyktingvågen 2015 var att det infördes "medicinsk åldersbestämning" av människor vars ålder var tveksam.  

Jag har ett litet sidoprojekt, en bok om rättvisa, där jag bland annat skriver om hur lagstiftaren och vi som är satta att tolka lagen, ibland går fel. Jag skulle därför vara väldigt tacksam om någon eller några kan skicka exempel på där det gått snett. Jag vill betona att jag måste få målnummer i respektive domstol för att själv kunna läsa källmaterial.