NIHILISMENS TIDEVARV

06.08.2023

Knappt hade Malmö tingsrätt hunnit döma Greta Thunberg för ohörsamhet mot ordningsmakten, innan hon gav sig ut på en ny sittstrejk i oljehamnen i Malmö. Och snabbare än någon kan uttala ordet dagsböter var förståsigpåarna och allmänna hatare ute och raljerade över klimataktivism i allmänhet och Greta Thunberg i synnerhet.

Fredlig, civil olydnad begår den som av moraliska skäl bryter mot lagen men inte försöker att dölja sitt lagbrott och som dessutom är beredd att ta sitt straff. Alltså exakt den typ av aktivism som Greta Thunberg numera emellanåt bedriver. Precis som mahatma Ghandi, Rosa Parks, Martin Luther King jr med flera gjort före henne. De är också samma typ av olydnad mot lagen som modiga iranska kvinnor gör idag när de kastar slöjan och visar sitt hår ute i samhället.

Såväl Greta Thunberg och hennes gelikar som de iranska kvinnorna drivs av en moralisk övertygelse som driver dem att bryta mot lagen. Skillnaden är att de iranska kvinnorna bokstavligen riskerar livet vid sina aktioner vilket klimataktivisterna slipper. Detta beror på att Greta Thunberg lever i en rättsstat som förbundit sig att följa FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen, medan Irans prästerskap hänför sig till medeltida värderingar och mer än tusen år gamla skrifter.

De som intensivt spyr galla över Greta Thunberg har allt oftare slutat förneka klimatkrisen. Bevisen är numera alltför tydliga att växthuseffekten är ett resultat av mänsklig aktivitet för att ett sådant förnekande ska gå hem annat än hos de allra värsta stollarna hos SD och en och annan moderat riksdagsman. Istället raljeras det om att det minsann inte har någon betydelse vad vi gör i Sverige så länge Kina fortsätter att bygga kolkraftverk.

Det finns helt klart en poäng i att om inte Kina förändrar sitt samhälle med tanke på energianvändning, så har det i sig väldigt lite betydelse vad vi gör i Sverige. Men den som resonerar på det viset har enligt min mening fel i åtminstone två avseenden. För det första kan knappast ansvarslöst beteende från ett land, göra det legitimt att vi ska vara lika ansvarslösa här. För det andra kan vi knappast begära att Kina ska göra uppoffringar om inte vi själva är beredda att göra motsvarande ansträngningar.

Jag vet inte vad som driver de som finner ett nöje i att hata Greta Thunberg och andra klimataktivister. Rädsla för förändring? Att få fredagsgroggen i halsen när schlagerfestivalen avbryts en kort stund? En rädsla att komma 10 minuter för sent till sitt arbete?

Viss aktivism är givetvis olämplig. Till exempel att hindra trafiken så att ambulanser inte kan ta sig fram. Men i de allra flesta fall är det som klimataktivisterna gör betydligt mer harmlöst. De gör det dessutom av moralisk övertygelse.

Nihilism är åsikten att livet i objektiv mening saknar värde. Moraliska värden existerar inte. Endast egennytta och möjligen skriven lag ska styra vårt handlande. I en sådan värld tror jag att det är få av oss som på allvar vill leva. Ansvar, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, medkänsla ger mening med våra liv.

Tyvärr upplever i vart fall jag att den offentliga debatten, allra helst på sociala medier, blir allt mer nihilistisk. Det kan gälla klimatkrisen eller flyktingar på Medelhavet. Vi resonerar egennyttigt utan tanke på moral, ansvar och anständighet. Är det en sådan värld vi vill lämna över till våra barn?