NÄR ONDSKAN LÄGGER SIG ÖVER LANDET

15.12.2020

Fredagen före andra advent presenterade regeringen något som tydliggjorde vad som allt mer kommit att definiera Sverige och uppenbarligen också många svenskar. Iskall hjärtlöshet.

Under titeln "Kompletterande förslag till Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)" presenterades ett par korta förslag. Syftet med tillägget var enligt
regeringen att den nya ordningen med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel, inte ska leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall. Bland annat föreslogs att barn och vissa vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är synnerligen ömmande. Ingen ska alltså få förlängt
uppehållstillstånd bara för att vederbörande har en förkylning. Omständigheterna ska vara synnerligen ömmande, vilket i praktiken betyder att det vore grymt att skicka iväg dessa människor.

Det ska påpekas att förslaget läggs i en tid då vi enligt justitieminister Morgan Johansson "nu har det lägsta asylmottagandet på 20 år".

Enligt Expressen, "Nytt politiskt gräl om ensamkommande" https://www.expressen.se/nyheter/nytt-politiskt-gral-om-ensamkommande/ fick detta Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard att gå i taket och påstå att regeringen "siktar på total amnesti för alla ensamkommande", "smygamnesti".

Förutom V, tycks även övriga partier kallsinniga till regeringens förslag även om C gjorde något slags märklig vändning i frågan några dagar senare.

Under hela mitt vuxna liv har jag funderat över hur människor, hela folk, kan förvandlas från medkännande och hyggliga människor till kallsinniga och grymma. Jag förstår verkligen inte vad som hänt med oss från 2015 och "Refugees welcome" till dagens iskalla verklighet.

Så här i väntan på jul är det svårt att inte jämföra Sverige och många svenska politiker med Charles Dickens snåla och hjärtlösa figur Ebenezer Scrooge. Skillnaden är emellertid att medan Scrooge blev snäll på slutet, blir Sverige mentalt allt kallare. Endast klimatet blir varmare.

Michael Pålsson

Advokat