LAGLÖST LAND

15.01.2022

En SD-politiker, som dessutom är tjänstledig polis, uttryckte sig häromdagen på twitter på ett sätt
som liknar Putin, Xi Jinping eller annan valfri diktator. Om detta parti, möjligen Sveriges näst största, skulle komma till makten är det tydligen dags att ta farväl av Sverige som rättsstat.

Den 6 januari 2022 uttryckte riksdagsledamoten Katja Nyberg (SD) följande på mini-bloggen twitter: "Grovt kriminella utlänningar ska alltid utvisas. Det ska varken vara upp till åklagare eller domstol att besluta om det." Så tydligen behöver vi vare sig domstolar eller åklagare som beslutar om
vem som är skyldig eller oskyldig och vilket straff vederbörande ska få- det räcker med polis. Ungefär som i vilken diktatur som helst.

Katja Nyberg, tillika medlem i riksdagens Justitieutskott, är inte vilken riksdagsledamot som helst. Hon är nämligen tjänstledig polis. Man kan därför tycka att hon om någon borde värna rättsstatliga principer såsom exempelvis oskyldighetspresumtionen. Men tydligen inte.

I ett annat uttalande på twitter från den 26 oktober 2021 menade hon att vi skulle frånta
IS-kvinnor deras medborgarskap och den 25 augusti 2021 pekade hon ensidigt ut "Massinvandringen" som orsak till kriminaliteten. Hennes mesta referenser kommer från SD;s egen youtube-kanal Riksstudios.

Katja Nybergs syn på rättssäkerhet skulle fram till för några år sedan ha passat betydligt bättre i Kina än i rättsstaten Sverige. Dessvärre tycks det som om allt fler både politiker och allmänhet är så
förblindade av sin rädsla för brottslighet att de inte längre tvekar att peka ut minoriteter som ensamt ansvariga för brottsligheten och dessutom helt efterge kraven på rättssäkerhet. Liksom i 1930-talets Tyskland är det de påstått enkla lösningarna som gäller, oavsett om förslagen strider mot
grundläggande rättssäkerhetsprinciper såsom rätten till en rättvis rättegång,
oskyldighetsprincipen och likhet inför lagen.

Vi har onekligen problem med gängkriminalitet i Sverige, även om de flesta av oss inte märker något av det. De som skjuts är som bekant oftast andra gängmedlemmar och inte utomstående även om det såklart finns undantag. Samtidigt har regeringen under flera år ökat antalet utbildningsplatser på polisutbildningen, gett rättsväsendet ökade resurser och skärpt lagstiftningen. Men det tar tid innan åtgärderna får verkan. Den som tror att det går att få bukt på gängkriminaliteten fortare misstar sig
sannolikt.

Med vad värre är, om man för att få bukt med brottsligheten föreslår åtgärder som är i strid med grundläggande rättssäkerhetsprinciper riskerar vi kasta ut barnet med badvattnet och vakna upp i en polisstat. Om vi dessutom börjar peka ut minoriteter som orsaken till alla problem, då är vi
inne på en väg som påminner olycksbådande mycket om 1930-talets Tyskland.

Rädsla är en dålig rådgivare. Vi får därför inte låta rädslan för brottsligheten bli så stor att vi avskaffar den rättssäkerhet och rättsstat som våra förfäder kämpade fram.