KRAV PÅ VACCINPASS ELLER INTE – DET ÄR FRÅGAN?

01.09.2021

Enligt veckorapporten från Folkhälsomyndigheten den 19 augusti 2021, har antalet fall av covid-19 i Sverige ökat sedan mitten av juli. Detta trots att vaccineringen pågått ett bra tag, och trots att det nu är relativt lätt att få tag i tider för vaccinering.

För den som följer nyhetsrapporteringen i media och rapporterna från Folkhälsomyndigheten tycks det finnas flera skäl till den ökade smittspridningen såsom utlandsresor till länder med låg vaccinationsgrad, nya varianter av covid-19 och att vissa människor av olika skäl bedömer att just de inte behöver ta vaccinet eftersom de antingen är rädda för att vaccinet ska ha hittills okända biverkningar, rent motstånd mot att vaccinera sig, bedömningen att risken för att covid-19 ska
drabba dem allvarligt inte är så stor med mera. Jag bortser nu från de personer
som av medicinska skäl faktiskt inte kan eller bör vaccinera sig.

Personer som låter bli att vaccinera sig har av lätt förståeliga skäl lett till viss irritation bland många av oss som är vaccinerade. Vi är många som nästan finner det
olidligt att inte som tidigare obehindrat kunna gå på fotboll med fullsatta
läktare, fulla biosalonger, fullsatta konsertlokaler, teatrar etc. Varför ska
en ovaccinerad minoritet av befolkningen hålla oss andra fångna bara för att de
på mer eller mindre grumliga skäl inte vill vaccinera sig mot covid 19?

I bland annat Frankrike ska införas tvång på vaccinpass för till exempel
fotbollsmatcher och teatrar. Varför kan vi inte göra samma sak här? Vi har ett
vaccin som kan strypa en pandemi av en allvarlig sjukdom - så vad är problemet?

Bland motståndarna till tvång på vaccinpass har jag läst i huvudsak tre argument, nämligen 1) det är integritetskränkande att tvinga på människor vaccinpass, 2) tvång på vaccinpass skulle kunna vara diskriminerande och att särskilt peka ut en grupp
av befolkningen, de ovaccinerade, som mindre värd, samt 3) vaccinpasstvång
skulle kunna uppfattas som ett indirekt tvång att vaccinera sig vilket skulle
riskera att skada Sveriges vaccinprogram och göra motståndet mot vaccinering än
större bland de frivilligt ovaccinerade.

Beträffande det första argumentet att det skulle vara integritetskränkande kan jag förstå det. För att i någon mån begränsa en sådan integritetskränkning är det därför
viktigt att vaccinpassen endast används för att begränsa covid-19 och att
passen inte får fyllas med annan information än just det om fullgjord vaccinering
eller medicinska skäl att inte vara vaccinerad. Dessutom får tvånget att
uppvisa vaccinpass bara få förekomma i uppenbart riskfyllda miljöer såsom
exempelvis en biosalong. Kan användningen av vaccinpass begränsas på detta sätt
får integritetskränkningen troligen tålas för att vi ska kunna uppnå ett
rimligt normaltillstånd igen. Vi är tvingade att visa biljett för att komma in
på en konsert, eller körkort för att få köra bil. Dessutom är det kränkande för
min och många andra vaccinerades integritet att inte kunna gå på evenemang jag
älskat i hela mitt liv.

Beträffande det andra argumentet, diskriminering, menar jag att om användningen av vaccinpass kan begränsas som jag nyss beskrev, så bör det inte i någon stor omfattning anses vara diskriminerande. Ingen tvingar någon att gå på offentliga evenemang, och då får det bli individens val att antingen vaccinera sig eller stanna hemma från, utifrån smittspridningsperspektiv, riskmiljöer.

Det sista argumentet är möjligen det svåraste, nämligen att tvång på vaccinpass i vissa miljöer skulle kunna uppfattas som ett tvång att vaccinera sig som i sin tur skulle kunna öka på vaccinmotståndet. Mina kunskaper om psykologi är alltför
begränsade för att tvärsäkert uttala mig i frågan, och det är mycket möjligt
att vaccineringsmotståndet skulle kunna öka. Å andra sidan riskerar vi en
situation där vaccinerade och ovaccinerade riskerar att polariseras än mer än
den misstro som redan ligger och pyr mellan grupperna. Dessutom kan jag fråga
mig om det är rimligt att en minoritet av befolkningen på grumliga skäl låter
bli att vaccinera sig, vilket hindrar mig från att åter få se mitt favoritlag
spela, gå på konsert, se en biopremiär? Vems frihet är viktigast - den
vaccinerade eller den som på icke medicinska skäl låter bli att vaccinera sig?


Jag påstår inte att frågan om tvång på vaccinpass är lätt och står för egen del inte nedgrävd i skyttegraven vare sig i ena eller andra lägret. Dock kan jag konstatera att ju
längre det drar ut på tiden med att återgå till någorlunda normalitet, desto mer ökar också risken för ännu en polariserande konflikt i samhället.