KD, KRIMINALITETEN OCH DEN MORALISKA FATTIGDOMEN

30.03.2023

Under veckan som gick utbröt viss munterhet på våra sociala medier efter att någon nätsurfare besökt Kristdemokraternas facebooksida. Att koppla bristande moral med kriminalitet är kanske inte så konstigt i och för sig. Frågan är dock vad den bristande moralen beror på?

"Kriminaliteten beror på moralisk fattigdom – Ebba Busch i rak höger" är budskapet på Kristdemokraternas facebook-sida. Med tanke på de senaste turerna runt trion Skyttedal, Ingerö och Busch är frågan vad som är roligast. Är det budskapet i sig eller budbäraren? En sak är nämligen klar. Minst en av de tre är något ovarsam med sanningen. Dessutom har nog de flesta färskt i minnet att till och med den snövite Busch tycks ha vissa fläckar från mindre smickrande sammanhang.

Och med tanke på vad Jesus ansåg redan för ungefär 2000 år sedan; " Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen", förefaller budskapet på Kristdemokraternas facebooksida möjligen något hycklande. En särskilt rak höger tycks det under inga förhållanden vara. Snarare en högerkrok på egen haka eller möjligen ett självmål.

Med moral menas oftast de värderingar människor har avseende vad som är rätt eller fel. Att påstå att en person som begår kriminella handlingar lider av "moralisk fattigdom" är därför inte alldeles fel enligt min uppfattning. Något i moralen är det tydligen som brister. Det Busch glömmer att fråga sig är varför de kriminella bryter mot såväl moraliska normer som lag. Citatet leder nämligen lätt till tanken att det är människorna det är fel på. Som om de fötts med ett slags genetisk och kriminell felkodning. Jag hoppas inte att det är så hon menar, för i så fall är vi illa ute.

Orsakerna till den ökande gängbrottsligheten tycks vara väldigt komplex. Samma sak med skjutningarna. De senaste årens enorma straffskärpningar tycks inte nämnvärt ha hindrat nya brott eftersom nya, oftast unga, personer hela tiden fyller på leden efterhand som polisen låser in de mycket få som åker fast. Inte ens enormt ökade polisresurser tycks hindra skjutningarna. I sammanhanget ska vi också komma ihåg att det kostar skattebetalarna enorma pengar att låsa in stora mängder människor. Skattepengar som kanske kunnat användas till något bättre, som att till exempel öka vårdpersonalens löner.

Jag har inget svar på varför kriminaliteten ökar och därför också den "moraliska fattigdomen". Det har tydligen inte politikerna heller. Kanske är det därför dags för Busch och andra politiska hökar att istället för att lansera tomma ord utan mening, istället lyssna på experterna. Kriminologer, sociologer, polis med flera. Det är i vart fall tydligt att lösningen på den moraliska fattigdomen inte finns hos de så kallade Kristdemokraterna. De har nog med interna problem.