KARL-BERTIL OCH NUTIDEN

30.12.2022

Det finaste jag vet är människor som är snälla och välvilliga. Människor som inte utgår från att andra vill dem illa, utan lyssnar och försöker förstå. Även om den politiska debatten och tonen i sociala medier hårdnat, har jag ännu inte gett upp hoppet om en snällare värld.

"- Snäll? Det är en ko osså" kunde man ibland höra på skolgården när jag växte upp. Med uttrycket åsyftades att snällhet inte var mycket att sträva efter. Istället skulle man vara smart och ta för sig. Den som var snäll betraktades nästan som om vederbörande var bakom flötet.

Även om jag aldrig riktigt förstod varför det var fel att vara snäll, gjorde jag som alla andra och föll in i jargongen. Ironin blev min huvudgren. Alltid fanns det någon eller något att ironisera över.

Som vuxen har jag haft förmånen att få reflektera över mitt liv och upptäckt att jag älskar snälla människor och att deras snällhet lätt smittar av sig. Ungefär som ett leende eller en kram. Jag uppskattar dessutom allt mer människor som framstår som genuint osäkra och som alltid lämnar en öppning för att de har misstagit sig. De som aldrig är tvärsäkra. De som är beredda att ompröva sin hållning hur övertygade de än varit om det motsatta. De som sätter medkänsla före principer.

Jag har också upptäckt att människor som inte är tvärsäkra dessutom lyssnar mycket mer på vad andra har att säga, helt enkelt eftersom de är nyfikna på att få veta mer om den andra sidan av saken. De tolkar den andra sidans argument välvilligt, och inte som fan tolkar bibeln. På det sättet blir dessa snälla, inte tvärsäkra, men nyfikna människor ofta klokare. Alltså motsatsen till hur partiledardebatterna ser ut och tonläget på sociala medier.

Facebook, instagram, twitter och andra sociala medier är fortfarande nya företeelser och vi människor har nog ännu inte lärt oss att hantera dem riktigt.

När Karl-Bertils pappa Tycho upptäckte att Karl-Bertil stulit julklappar från de förmögnaste och gett julklapparna till de fattigaste och mest utsatta i samhället, blev pappa Tycho först arg och tolkade sonens handlande som kommunism. En dag senare, efter att ha åkt runt med Karl-Bertil för att be om ursäkt till de förmögna, förbyttes Tychos förgrymmade min till stolt och glad. Han till och med hyllade Karl-Bertils handlande.

Kanske kan både Karl-Bertil och Tycho lära oss något inför 2023. Karl-Bertil lär oss att det är gott att stå för vad man gjort och att vara snäll. Tycho att man alltid ska vara beredd att ompröva sin hållning och att förlåta.

Och förresten - vad är det egentligen för fel på kor?

Med en förhoppning om ett snällt 2023, fyllt av medkänsla med de som har dragit en sämre lott i livet, önskar jag er alla en riktigt god jul