KÄRE HANIF

25.02.2021

Jag läste på Twitter att den alltid lika älskvärde herr Bali (M) uttalade sig om det han kallar "juristkasten". Eftersom herr Bali tidigare kallat domare för "syltryggar", får man väl förmoda att vi jurister inte direkt tillhör de högre kasterna utan möjligen snarare får betraktas som något slags parior i herr Balis ögon.

Det var den 22 januari som herr Bali i sedvanligt återhållsam anda på Twitter skrev; "I och med att juristkasten så ofta dyker upp med en hyttande näve varje gång vi lekmän föreslår en åtgärd för att kunna spärra in folk som förtjänar att sitta inne så tycker jag de borde få motfrågan - vad tycker de att man ska göra med denna individ?" Uppenbart anser sig herr Bali vara talesperson för samtliga lekmän i sammanhanget.

För egen del gör jag inte anspråk på att vara talesman för vare sig övriga jurister eller andra kastlösa, men vill ändå ta tillfället i akt att ge min syn på den fråga herr Bali ställer.

Jag delar herr Balis syn att en person som av en eller annan orsak "förtjänar att sitta inne" också ska sättas i fängelse. Såväl av omtanke om brottsoffret som av omtanke om resten av samhällets oskyldiga medborgare. Vi vill ju inte att den "som förtjänar att sitta inne" snabbt ska få möjlighet att förtjäna det igen. Istället vill vi skydda samhället från att den "som förtjänar att sitta inne" ska begå nya brott. Så i det fallet ska herr Bali i vart fall slippa se min "hyttande näve". Jag är för övrigt så liten till växten att jag redan i tidig ålder lärde mig fördelen av att prata istället för att
hytta med näven.

Så missförstå mig inte käre Hanif, jag hytter inte med näven, men däremot kanske jag kan drista mig till att fråga vad du menar med att någon "förtjänar att sitta inne"? Vi lever som bekant i en rättsstat, vilket har vissa komplikationer för den som vill spärra in folk som "förtjänar att sitta inne". Exempelvis krävs en dom från en domstol som består av domare som är oberoende av politiska påtryckningar. Politiker får vare sig avgöra vilka som ska dömas eller frias, vilket till och med gällde din före detta politikerkollega president Trump. Som du säkert kommer ihåg försökte president Trump sommaren 2019 förgäves förmå statsminister Löfven att fria artisten ASAP Rocky. Men i Sverige är det domstolar som dömer, inte politiker, även om jag förstår att det möjligen kliar i fingrarna på somliga.

Det ska dock påpekas att det också har vissa fördelar att bo i en rättsstat, som många av oss dessutom uppskattar. Exempelvis att vi ska betraktas som oskyldiga intill dess motsatsen bevisats, att vi har rätt till en fri och oberoende advokat som tar tillvara våra intressen när staten med sina stora resurser ställer oss på de tilltalades bänk, att våra domare är oberoende, att retroaktiv lagstiftning inte får förekomma, att åklagare ska beakta också sådant som talar till den tilltalades fördel.

Käre Hanif, jag vet inte om jag besvarat din fråga. Jag vill dock försäkra dig att såväl jag själv, som alla andra jurister jag känner, inte har något emot att den som "förtjänar att sitta inne" också ska sitta i fängelse. Men om du någon gång i framtiden möjligen skulle få tid över att reflektera lite över fördelarna med att bo i en rättsstat, så kanske du kommer fram till att du och jag inte har så olika uppfattning trots allt.