JUSTITIEMINISTER KALKYL

06.06.2022

Justitieministern anförde i februari stolt att domstolarna 2020 dömde ut 11 500 fängelseår sammanlagt, vilket var en ökning med 40 procent på tre år. Samtidigt ökar antalet gängrelaterade skjutningar och våldet mot kvinnor i nära relationer tycks heller inte minska. Det ökade antalet fängelseår måste vara en av de sämsta kalkylerna politiker någonsin gjort.

11 500 fängelseår motsvarar 4 197 500 fängelsedygn. Enligt Kriminalvårdens hemsida är dygnskostnaden cirka 3 300 kr, vilket blir en total kostnad för skattebetalarna om 13 851 750 000 kr, alltså knappt 14 miljarder kronor. Med tanke på det dystra resultatet, nämligen att skjutningarna ökar trots alla dessa fängelseår, måste investeringen i hårdare straff vara en av de sämsta satsningarna någonsin. Vi får alla be en stilla bön till högre makter att justitieministern inte blir befordrad till finansminister, eftersom vi i så fall snart går ett grekiskt skuldsaneringsöde till mötes.

Ändå fortsätter politiker från höger till vänster att tala om hårdare tag. Svenska politiker ter sig allt mer som Einsteins definition av galenskap. De föreslår samma sak gång på gång men förväntar sig ändå ett annat resultat. Vill de medvetet lägga en stor och tydligen meningslös del av våra skattepengar på att låsa in människor istället för på vård, skola, klimatomställning, pensioner, infrastruktur och kanske skattesänkningar?

Som frihetsälskande liberal har jag alltid ansett att staten ska hålla sig till det staten förhoppningsvis gör bäst såsom rättsväsende, militär, vård, skola, pensioner och infrastruktur. Numera också klimatkrisen. Statens uppgift är att ge alla medborgare så jämlika förutsättningar som möjligt att göra vad de vill med sitt liv och sina pengar, men den ska inte i övrigt lägga sig i hur vi vill leva. Därför ska varje skattekrona behandlas varsamt.

Ur det perspektivet förefaller politikernas ständiga rop på höga straff vara en riktigt dålig investering. Det hjälper tydligen inte för att minska antalet skjutningar och därmed brottsoffer. Det hjälper inte för att minska våldet mot kvinnor. Det tycks knappast heller hjälpa för att minska brottsligheten bland ungdomar.

För egen del ser jag bara en lösning. Politiker och medborgare måste ta sig ur den tankeloop de flesta tycks ha fastnat i. Hårdare straff hjälper tydligen inte. Betydligt bättre investerade pengar vore sannolikt istället förebyggande åtgärder. Till mindre skattepengar och mindre mänskligt lidande för både offer och gärningsmän. Men fram till dess denna insikt nått en majoritet av oss lär vi få leva med justitieminister (minus)Kalkyl, oavsett partifärg. Bäva månde våra privata plånböcker.