I SKUGGAN AV KRIGET I UKRAINA FINNS EN RÄTTSSTAT I FRITT FÖRFALL

06.06.2022

(Publicerad i Dagens Juridik i juni 2022)

Jag fick ett e-mail. Men det var inte från någon sömnlös, kärlekskrank hen i Seattle. Istället var det från en sömnlös, desperat domare i polska Olsztyn. Hennes namn är Barbara Kokoryn och hon är domare vid tingsrätten i Olsztyn. Hon berättade om en rättsstat i fritt förfall.

Det är inget ovanligt att få e-mail från utländska kollegor. Däremot är det extremt ovanligt att få mail från utländska domare som är så desperata att söka stöd från sin omvärld att de är beredda att utstå trakasserier och att förlora sin domartjänst.

Barbara Kokoryn berättar i sitt email om hur en självständig domare som Pavel Juszczyszyn tvingades bort från sin tjänst eftersom han dömt enligt gällande EU-praxis. Hon berättar om hur det polska justitiedepartementet medvetet läckt konfidentiell information om 2 570 polska domare, vilket fått till följd att många domare trakasserats. Andra domare har tvingats byta sina specialområden inom exempelvis immaterialrätt till straffrätt för att försämra deras arbetssituation. Exemplen på hur från den polska regeringen oberoende domare trakasseras och direkt eller indirekt tvingas sluta är nästan otaliga.

Det finns bland politiker en utbredd misstänksamhet mot jurister eftersom juristerna innebär en tröghet i systemet som riskerar att stoppa snabba reformer. Politiker vill ha frihet att när opinionsvindarna blåser i hastigt mod verka handlingskraftiga genom att stifta nya lagar, utan att behöva vänta in tröga jurister som tar massa löjliga hänsyn till rättssäkerhet och annat jurist-trams. Det är därför ingen vågad gissning att det är därför det polska regeringspartiet, PIS, de senaste åren gjort allt för att underminera oberoendet hos de polska domarna. De styrande i Polen vill liksom i Ryssland, Kina och andra totalitära eller auktoritärt styrda länder ha domare som är mjukt följsamma mot makten.

Staten är starkare än varje enskild individ och enskilt företag. Det kan inte vara på något annat sätt. Men det innebär också att staten måste ha en motpol så att inte enskilda och enskilda företag orättvist körs över av statens våldsmonopol, eller för den delen orättvist gynnas. En rättsstat tar nämligen sin utgångspunkt i förhållandet mellan den enskilde och staten. Det måste finnas något som håller tillbaka staten så att de styrande politikerna inte ohämmat och orättvist kan köra över eller gynna enskilda människor och företag. Utan oberoende domstolar frodas korruptionen. I detta är oberoende domstolar en omistlig del och det är detta som nästan gått förlorat i Polen.

I skuggan av kriget i Ukraina och de enorma insatser Polen gör genom att ta emot miljontals flyktingar, är det lätt att glömma att de styrande i Polen samtidigt leder landet mot ett allt mer auktoritärt styrt och sannolikt korrupt samhälle.

När auktoritära och reaktionära vindar blåser i ett grannland, är det vår moraliska plikt att på de sätt vi kan, hjälpa dem tillbaka mot rättsstaten. En dag kan det vara vi som behöver hjälp.

Michael Pålsson

Advokat