HANIF BALI SPEKULERAR

22.05.2021

Moderaterna får återkommande höga siffror i opinionen när det gäller rättspolitiken, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att få journalister utöver Oisín Cantwell (Aftonbladet) verkar reflektera över innebörden i Moderaternas förslag.

Den så kallat sociala plattformen Twitter är en, enligt min uppfattning, underskattad form av underhållning. Twitter är dessutom en nästan
outtömlig källa till kunskap om vad våra politiker anser i olika frågor. På
Twitter kan du få din dagliga dos av moderate Forssells totalitära syn på
rättsstaten, Louise Erixsons (SD) syn på indragningen av misshagliga böcker
från biblioteket i Sölvesborg och halningen av pride-flaggan eller kanske en
vänsterpartist som försvarar kommunismen.

Ett av de snillen som gillar att spekulera på Twitter är den
i vissa kretsar omåttligt populäre moderate politikern Hanif Bali. Nyssnämnde
Bali gillar inte brottslighet, och i all synnerhet inte våldsbrottslighet. I
detta avseende är Bali knappast unik utan i gott sällskap av troligen alla
andra svenska medborgare, mig själv inkluderat. Det som emellertid sticker ut
är att Balis och Moderaternas förslag kan te sig något aparta i en fri
rättsstat och passa bättre i en diktatur som kommunisternas Kina eller teokratins
Iran. Är Moderaterna möjligen numera partiet för de som önskar minskad frihet
för medborgarna?

Moderate Bali har en, för att uttrycka det försiktigt, något
besynnerlig uppfattning om hur en fri demokrati och rättsstat fungerar. Han har
bland annat kallat domare för "syltryggar" eftersom domarna behagade tillämpa
gällande lag rörande häktning, och den 22 januari i år sammanfattat landets
samlade juristkår som "juristkasten" eftersom de flesta av oss jurister menar
att en rättsstat inte ska kunna låsa in människor på obestämd tid, än mindre på
oklara grunder.

Moderate Balis senaste utspel rörande rättspolitiken rör det
han kallar för "straffhaveriet i Sverige" (Twitter den 13 maj 2021); "Det finns
en rimlig lösning på straffhaveriet i Sverige - låt domstolarna enbart pröva om
åklagarens straffyrkande har stöd i lag."

Vad vare sig Bali eller hans kollega Forssell, deras partikamrater eller väljare verkar reflektera över är att Balis och Forssells argumentation skulle passa bättre i Kina än i en liberal, fri, demokrati. Förklaringen ligger kanske i att sedan Moderaterna släppt handbromsen till höger (SD) har de nu släppt den också till vänster (Kina) och till religionen (Iran). I en sådan miljö kan uppenbarligen alla principer som värnar medborgarnas frihet gentemot staten kastas över bord. Medborgarna ses uppenbarligen inte längre som medborgare med rättigheter mot staten, utan som misstänkta brottslingar.

Jag är uppväxt på 1970-talet i en företagarfamilj där det var en självklarhet att rösta till höger eftersom Socialdemokraterna då, som nu, hade en närmast religiös inställning till höga skatter. Internationalens text om att både "stat och lagar oss förtrycka vi under skatter dignar ner", tycktes helt bortglömd inom socialdemokratin. Där vi såg en Socialdemokrati som genom höga skatter och löntagarfonder höll på att dra ned oss i ett socialistiskt helvete, upplevdes Moderater, Folkpartister och Centerpartister som frihetens sista utpost.

Men tänk som det kan ändra sig. I vare sig Kina, Iran eller det postsovjetiska Ryssland behövs några försvarsadvokater eller rättssäkerhetsgarantier helt enkelt eftersom det i slutänden är politiker, partikamrater eller imamer som styr hur domarna ska döma. Helt i linje med moderate Balis förslag om att åklagarnas straffyrkande ska gälla.

Någon dag efter Balis inlägg publicerade Moderaterna på sitt twitter-konto förslaget att polisen i större utsträckningen än idag skulle kunna publicera bilder på misstänkta brottslingar. Den i alla rättsstater föga ifrågasatta oskyldighetspresumtionen, det vill säga att alla ska betraktas som oskyldiga
fram till dess att motsatsen är bevisad, synes nu överges av Moderaterna.
Istället sammanblandar Moderaterna "misstänkta" med "brottslingar" utan någon som helst reflektion över hur detta skulle drabba en oskyldigt uthängd person.

I en demokratisk rättsstat borde man nämligen vara försiktig med att hänga ut människor som inte är dömda. Misstänkta ska inte ses som brottslingar före det att domen fallit. I annat fall kan vi snart alla vara misstänkta.

När jag skriver detta har den besynnerlige Bali dessutom hunnit publicera ett inlägg med häpnadsväckande negativt uttalande om homosexuella män. Bali tycker nu alltså att han dessutom ska lägga sig i människors sexuella läggning. Ungefär som i
det teokratiska Iran. Och vad säger Kristersson, Busch och Sabuni om detta? Ungefär
lika mycket som de reagerade över Fogelklous judehat. De säger inget eftersom makten uppenbarligen går före allt. Även rättsstat och moral.

Så nu har vi gått varvet runt när de partier som en gång stod för frihet numera står för dess motsats. Och Bali och hans gelikar inom SD är de som får styra utvecklingen.

Den gamle moderatledaren Gösta Boman snurrar i sin grav.