GANGSTERADVOKATER SOM LAGVRÄNGARE

09.12.2020

Advokatbyråer som misstänks muta kriminalvårdare att övertala häktade att byta advokat, (Aftonbladet 2020-11-27, Kriminalvårdare övertalade häktade att byta advokat) https://www.google.com/url?q=https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/zglpLr/kriminalvardare-overtalade-haktade-att-byta-advokat&source=gmail&ust=1607110621480000&usg=AFQjCNFOPGn89H_-tt-8Od6k92hekFXC2w

Advokat som misstänks ha brutit mot sin tystnadsplikt, (DN
2020-11-24, Advokat misstänks ha avslöjat mordbevis - hotas av åtal) https://www.dn.se/sthlm/advokat-misstanks-ha-avslojat-mordbevis-hotas-av-atal/
eller advokat som misstänks ha missbrukat sitt klientmedelskonto (Aftonbladet
2020-12-03, Gängadvokat tog emot 2,2 miljoner från misstänkt: "Har
tystnadsplikt"). https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/eKzWjO/advokatbyran-tog-emot-misstankts-miljoner

Det har den senaste tiden framkommit flera fall där det antingen misstänks eller konstaterats att advokater gjort fel och handlat i strid mot Advokatsamfundets etiska regler. I minst ett fall finns det dessutom misstanke om grav misskötsamhet inte bara mot Advokatsamfundets etiska regler, utan kanske till och med lagbrott. Det är allvarligt och minst lika förödande för tilltron till rättsstaten som när domare, poliser eller åklagare är misstänkta för brott. Kanske till och med värre än så.

Att vara advokat innebär att ha ett särskilt ansvar. För att upprätthålla allmänhetens förtroende räcker det nämligen inte bara med att följa lag. En advokat måste ha en högre moralisk standard än så i sitt arbete, och i någon mån också utanför arbetet. Det är därför vi har särskilda etiska regler.

En oberoende advokatkår har som sin mest grundläggande uppgift att utan ovidkommande hänsyn, utan tanke på egna fördelar eller obehag, företräda sina klienter och garantera att allting som talar till klientens förmån kommer fram. Advokaterna ska under tystnadsplikt värna klientens rättigheter och hjälpa denne när klientens individuella rättigheter inskränks eller hotas. Klienterna ska i varje stund kunna förlita sig på advokatens oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaro av intressekonflikter. En
oberoende advokatkår är garanten för att domstolarna upprätthåller lagen och dömer enligt lag och praxis.

Men, lika viktigt som ovanstående och som också finns angivet i Vägledande regler om god advokatsed, så ska advokater utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. "En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för
advokatkåren upprätthålls. En advokat får inte främja orätt."

De allra flesta advokater enligt min erfarenhet agerar enligt dessa regler och jag är stolt att få tillhöra denna yrkeskår. Därför blir jag både ledsen och upprörd när jag hör misstankar om att advokater i sin
iver att vara sina klienter till lags, eller än värre för snöd vinnings skull, är beredda att till och med begå brott eller att annars sabotera polisens och åklagarnas verksamhet med otillåtna medel. Dessa advokater har nämligen missförstått sin uppgift.

Att å ena sidan vara lojal mot sin klient och iaktta sekretess är en sak. Att främja orätt en annan. De advokater som likt Kalle Ankas karikatyr av den girige advokaten Lage Vrängarén , använder lagen som ett medel att till varje pris berika sig själv och sina klienter, snarare än att agera moraliskt försvarligt och rättvist, dessa advokater har hamnat fel i tillvaron.

Alla kan göra misstag och fel. Det är mänskligt. Men att medvetet främja orätt, då ska man inte vara advokat. Jag har därför inget försvar för de advokater som agerar djupt omoraliskt eller till och med fälls
för brottslighet. Som väl är förekommer det extremt få fall bland de över 6 000 advokater som verkar i riket. Men varje allvarligt fall där advokat främjat orätt eller begår brott, är ett fel för mycket.

Michael Pålsson

Advokat