EXTREMT MEN RÄTT

17.01.2021

Ibland kan också en högerextrem person ha en poäng, även om det kan vara svårt att se i stridens
hetta. Just därför kan det vara lämpligt att när de verbala knytnävarna svingas åt alla håll stanna upp en stund och lyssna och se till både höger och vänster.

Som en följd av händelserna den 6 januari och president Trumps agerande i samband med detta, har Twitter, Facebook och nu också Youtube stängt av den snart forne presidentens konton. De högerextrema reagerade omedelbart och ansåg avstängningarna vara ett solklart övergrepp på
yttrandefriheten, medan alla på vänsterkanten och även annars liberala människor skadeglatt jublade och ansåg avstängningarna vara på tiden.

För egen del är jag inte lika säker på vilken sida som egentligen har rätt. Juridiskt med nuvarande lagstiftning finns såvitt jag förstår inget hinder för vare sig Twitter, Facebook eller Youtube att stänga av vilket konto som helst om de anser att användaren bryter mot användaravtal eller deras egen policy. I själva verket torde inget hindra att dessa media-plattformar helt enkelt vägrar ett konto för vilken person som helst som de inte vill ha som användare.

Detta får den smått absurda konsekvensen att exempelvis en odemokratisk, islamistisk tyrann som inte erkänner några som helst mänskliga rättigheter, Ayatollah Khamenei, har ett konto på Twitter medan president Trump inte får ha det. Diktatorn i Kina, Xi Jinping, i en av världens värsta kommuniststater med koncentrationsläger för uigurer har ett konto på Twitter, men presidenten i världens största demokrati får inte ha ett. Var och en rimligt tänkande person inser det bisarra i situationen.

Jag menar inte att president Trump, eller någon annan för den delen, ska få sprida vilka lögner som helst, hat och uppvigling, konspirationer eller annat som bevisligen syftar till att störta demokratin. Däremot ifrågasätter jag att det ska vara upp till enskilda media-plattformar, företag, att godtyckligt bestämma vem som ska få yttra sig och vad som ska få sägas. Denna gång var det president
Trump som stoppades. Nästa gång är det kanske du eller jag?

Som jag ser det är stora media-plattformar som Twitter, Facebook och Youtube en del av internets infrastruktur. Den som snabbt vill nå ut till miljontals människor använder sig därför av dessa kanaler. Att då överlåta till dessa media-plattformar att bestämma i frågor rörande yttrandefrihetsfrågor är enligt min uppfattning minst sagt problematiskt. Påståendet att internet är öppet för alla är visserligen rätt. Men hur ska en enskild person utan att ha tillgång till nämnda media-plattformar snabbt kunna
starta en egen liknande plattform med miljontals användare? Var och en med verklighetskännedom vet att detta inte skulle låta sig göras i en handvändning. Alltså är Twitter, Facebook och Youtube en del av vår moderna infrastruktur inte bara för internet, utan för yttrandefriheten.

Jag är inte expert på yttrandefrihetsfrågor, men som jag ser det borde yttrandefrihet vara en fråga för rättsstaten. Det ska inte vara upp till enskilda företag att bestämma vem och vilka som ska ha möjligheten att nå ut till miljontals människor. Tillåter vi det riskerar vi snart alla att drabbas.

Behövs det kompletterande och bättre lagstiftning rörande vad som är tillåtet och inte tillåtet att yttra på internet? Jag vet inte, men som jag ser det talar mycket för att rättsstaten i vart fall måste öka sin
närvaro i dessa frågor.

Ibland kan även en högerextrem person ha en poäng.

Michael Pålsson

Advokat