DET SVENSKA MÖRKRET KOMMER FRÅN SÖDER

23.11.2020

En känd politiker påstås ha sagt att "Folkets stora massa faller lättare offer för en stor lögn än för en liten. Framgång är världens enda domare över rätt och fel. Gör lögnen stor, gör den enkel, fortsätt berätta den och så småningom kommer de att tro på den."

Det hade kunnat vara president Trump som uttalat dessa ord, men det råkade vara Hitler. Den som följer SD;s Björn Söder på twitter, inser att även denne man möjligen umgås med samma lättsamma tankar om sanningen rörande det amerikanska valet. Vad SD-Söder tänker om svenska val kan vi ännu
så länge endast spekulera om.

De flesta människor i västvärlden, inkluderat republikaner i USA, SD-, KD- och M-anhängare i Sverige, säger sig förespråka demokrati och yttrandefrihet. Dessvärre synes många av dem numera inte acceptera att en fri demokrati förutsätter en fredlig övergång av makten. Den som förlorat ett val
erkänner sig besegrad och avgår frivilligt. En demokratiskt vald politiker är endast en hyresgäst i maktens boningar.

Men, invänder någon, om inte allt går rätt till så måste väl även president Trump ha rätt att få saken prövad rättsligt? Och givetvis har han det. Däremot hör det inte hemma i en demokrati att utan grund påstå att miljontals röster på något mystiskt sätt skulle ha försvunnit eller att det skulle förekomma stora mängder röstsedlar från avlidna om man inte kan prestera konkreta bevis för sådant fusk. Särskilt inte som såväl USA;s federala valmyndighet och de olika delstaternas valmyndigheter i ett gemensamt utlåtande angett att det inte finns några som helst bevis för att det skulle ha förekommit valfusk i USA:s presidentval.

Finns det inga konkreta bevis för avgörande valfusk bör man dessutom som advokat tänka sig för innan man drar saken till domstol. Ni läste rätt. En advokat ska inte ägna sig åt att främja orätt.

Hade det funnits konkreta bevis - då vore det en sak. Nu synes saken snarast vara den motsatta. Bevisen för att valet gått korrekt till synes överväldigande. Alla legala röster tycks räknade och resultatet är en
Biden-seger oavsett vad var och en anser om honom.

De amerikanska advokaterna för president Trump riskerar att bli till bödlar av demokratin. Förvisso har president Trump rätt att få sin sak prövad. Men inte genom att ljuga och föra fram påhittade bevis. Inte genom att se till att få en majoritet till presidenten lojala domare i högsta domstolen. Det är inte rättvisa, det är orättvisa och odemokratiskt. När advokater blir till verktyg åt odemokratiska krafter är de inte bättre än de jurister och advokater som hjälpte nazisterna till makten på 1930-talet.

Att president Trump vägrar erkänna sig besegrad och skyller på olika konspirationsteorier riskerar tilltron till hela det demokratiska systemet. Det är nästan som om man kunde tro att just det är president Trumps syfte. Om människor slutar tro på sanning, om de slutar tro att systemet
fungerar - då kan alla förlorare kalla sig vinnare. De verkliga förlorarna är emellertid de som tror på demokratin.

Hade president Trumps beteende varit isolerat till endast honom vore det illa nog. Han är trots allt president i världens mäktigaste land. Men det som gör problemet gigantiskt är alla de republikanska politiker och rådgivare som ger president Trump sitt stöd. Hade alla vänt president Trump och hans lögner ryggen hade också anhängarna förstått vilken livsfarlig clown de valt som president. Istället ger ledande republikaner och rådgivare honom sitt stöd. Det auktoritära mörkret lägger sig över dem alla och riskerar i värsta fall att förändra och avskaffa USA;s demokrati på ett betydligt mer genomgripande sätt än vad som hände för mer än 2100 år sedan i Rom när Julius Cesar utsågs till diktator på livstid.

I Sverige kommer det antidemokratiska mörkret från Söder. Björn Söder. Riksdagens andre vice talman mellan 2014 och 2018. SD-Söder twittrar glatt som en korp vidare de olika konspirationsteorierna om det amerikanska valet och kallar svenska journalister i respekterade medier för "ynkryggar". SD-Söders partikollega SD-Karlsson, grundare av tankesmedjan Oikos, föredrar Trump före Biden. Och på Oikos så kallade Skoklosterakademi deltar respekterade personer likt Ivar Arpi och Rebecca Weidmo Uvell. Respekterade politiker som KD-Busch och M-Kristersson tar gärna makten med hjälp av SD.

I 1930-talets Tyskland kom det antidemokratiska mörkret från Österrike-Ungern.

Michael Pålsson

Advokat