DEN NYTTIGASTE IDIOTEN

09.04.2022

För ett par veckor sedan utbröt en något idiotisk debatt mellan framför allt kamrat Åkesson och språkröret Stenevi. Medan kamrat Åkesson menade att de gröna partiernas motstånd mot kärnkraft gjort Europa mer beroende av kamrat Putins olja och gas, menade språkröret att SD konsekvent motarbetat förnybara energikällor som solkraft och vindkraft. Språkröret indikerade också att kärnkraften var beroende av ryskt uran. Nu är det dags att utse Sveriges nyttigaste idiot.

Jag har inga starka känslor om vare sig kärnkraft eller vindkraft. Min kompetens, till skillnad från nämnda stjärnpolitiker med flera, räcker inte till att bestämma vad som skulle vara bäst för att på ett för miljön säkert sätt både säkra tillgången på energi och dessutom snabbt minska utsläppen av växthusgaser.

De enda variabler jag känner mig rimligt säker på är att utsläppen av växthusgaser snabbt måste minska för att vi ska kunna undvika en klimatkris, att Sverige skulle vara ett rikare land om vi slapp vara beroende av att importera olja och gas, att det är dåligt att betala kamrat Putin för olja och gas samt att våra politiker tycks helt oförmögna att hitta lösningar på klimatkrisen.

Huvuddelen av politikerna diskuterar hellre att "sänka priset vid pumpen" än ladd-infrastruktur och fungerande tågförbindelser. Ska det diskuteras tåg måste det av någon outgrundlig anledning vara snabbtåg som kostar enorma summor att bygga både ekonomiskt och klimatmässigt.

För egen del hade jag varit nöjd med tåg som höll tiden.

Den politiska debatten i Sverige har sedan 2015 blivit allt mer idiotisk. Partierna skriker på hårdare straff utan att det finns belägg för att detta skulle minska brottsligheten. "Morrgan" Johansson kör över alla remissinstanser och inför den ena mer integritetsinskränkande åtgärden efter den andra för att förhindra brott och rättssäkerheten kan snart vara ett minne blott. I andra hörnan står den alltid lika vrånge Forssell och gapar om att han minsann skulle göra det ännu värre. Kamrat Åkesson står i keps och oljerock och tankar en stor SUV när han inte delar ut flygblad om att Sverige är fullt. Också fröken Busch klagar över priset vid pumpen på sin väg genom Sveriges "hjärtland"(sic!) till skidsemester i Sälen.

The botten måste väl nu ändå vara nådd i den politiska debatten? Jag avvaktar därför spänt på den media-aktör som istället för "Årets svensk" utser "Årets nyttigaste idiot". Det saknas inte kandidater.