DEN NYA RELIGIONEN

28.09.2020

Är SD-Åkesson vår nya Jesus? En genuint småsint person, utan medkänsla med andra och som inte ens kan gå på vatten eller förvandla vatten till vin?

Det påstås ofta att Sverige är världens mest icke-religiösa och mest sekulära land. Så är det kanske. Detta innebär dock inte att vi är immuna mot behovet av att känna gemenskap, att vi är en del av något större, att känna sammanhang och mening. Det som de gudstroende kallar för andlighet.

Under större delen av mitt liv trodde jag att det sekulära, icke-religiösa, var något unikt svensk eller nordiskt. Inför mig själv har jag förklarat det med att vi i Norden är mer välutbildade än den genomsnittlige personen i världen och att vi därför är mer rationella. Optimistisk har jag fram tills för några år sedan tänkt att när resten av världen får ett lika bra, allmänt, skolsystem med skattefinansierad skola för alla hela vägen upp till universitetet, studielån med mera, då kommer övriga världen att följa efter i en upplyst och vacker framtid.

Utan att vara något geni kan vi emellertid alla konstatera att min tidigare prognos för framtiden om ökad sekularisering och en mer rationell värld minst sagt verkar ha varit felaktig. Med mer fanatisk islamism och en kristen höger på frammarsch drar snarare världen åt andra hållet.
Terrordåd från de bokstavstroende muslimerna, fanatiskt abortmotstånd från den kristna högern och sviktande tilltro till vetenskapen från den nationalradikala falangen riskerar att dra oss tillbaka till medeltiden, istället för mot en härlig och ljus framtid.

I Sverige finns det troligen lika lite öppet religiösa personer som tidigare. Men aldrig har väl människans behov av att tillhöra ett lag, ett sammanhang, varit tydligare än nu. Vi åkallar visserligen inte längre några gudar, men tror gör vi mer än någonsin i våra respektive internetbubblor. Många kallar sig förvisso kristna, men inte längre som generösa, barmhärtiga och förlåtande människor, utan som abortmotståndare, flyktingmotståndare, menskonstmotståndare och förnekare av klimatförändringar. Som hämtade från någon hemsk berättelse från gamla testamentet. Jesus tycks glömd.

Det brukar sägas att skillnaden mellan en sekt och en religion är antalet utövare. SD började som en nazistisk sekt, men har i Sverige allt mer kommit att bli religion. En religion av okunskap, lögn, och hat. En religion som föraktar vetenskap, generositet, medkänsla och kärlek. En
religion som hämtar sin kraft i de sociala mediernas bubblor av okunskap, lögner och konspirationsteorier. Dess lärjungar frodas och växer dessutom i KD och M.

Betecknande för gravt religiösa människor är att de inte kan acceptera rationella argument. Om jag ber dem bevisa Guds existens, ber de mig bevisa att Gud inte existerar. Ungefär som att ifall jag påstår att det finns en golfboll som roterat runt Uranus i tre miljoner år, så kan du inte bevisa
motsatsen.

Jurister diskuterar ofta frågor om bevisbörda, det vill säga vem av två parter som har bördan att bevisa ett påstått faktum. Bland jurister finns det många uppfattningar om vem som har att bevisa olika faktum, men som en väldigt grov tumregel vågar jag ändå ange att den som påstår något som det inte finns några tydliga belägg för också har bevisbördan för detta påstående.

Denna regel tycks emellertid inte gälla för politiker. Därför kan SD-Åkesson trots överväldigande bevis om människans påverkan på klimatförändringarna, avfärda den ökande temperaturen på Arktis eller i Sibirien som "väder". Därför kan politiker från höger till vänster in i det
oändliga tjata om hårdare straff trots tveksam verkan och ett högt pris i skattepengar både för att bygga fängelser och att hålla människor inlåsta. Därför kan SD-Åkesson tjata om munskydd och en större nedstängning av samhället, trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för att en
nedstängning hade gjort saker bättre.

SD-Åkesson vet inte. Han tror. Men eftersom hans väljare tillsammans med många av KD;s väljare och vissa av M;s väljare är fast i sina internetbubblor på sociala medier, går lögnerna och halvsanningarna från SD;s egen Messias hem i stugorna. Ingen kontrollerar eller är en ens intresserade av fakta. Istället vill man få sina fördomar bekräftade. Därför har vi slutat se
flyktingar som människor och ser dem som problem. Därför har vi slutat se barn från andra länder som människor, utan vi ser dem som problem. Därför kan vi vägra att ta emot föräldralösa barn från det nedbrunna flyktinglägret i grekiska Moria.

Framtidens människor kommer att döma oss hårt.

Till sist några ord på vägen till Ulf Kristersson, hämtade från den italienske 1500-tals filosofen Niccolò Machiavelli, ur hans verk Fursten: "den bringas på fall som är orsak till att någon annan blir mäktig, ty en furstes makt att göra en annan furste mäktig har antingen förorsakats av hans skicklighet eller styrka och både det ena och det andra gör honom misstänkt i den furstes ögon, som han har gjort mäktig."