DEN MORALISKE BYRÅKRATEN

31.03.2022

Hur mycket är var och en av oss beredda att investera i personligt ansvar, civilkurage, för att försvara människors lika värde, fri åsiktsbildning och demokrati? Det är lätt att bakom skärmen på Twitter och Facebook vara tuff som en AGA-spis, men hur modiga är vi när det gäller?

Kamrat Åkesson har vänt på vårkappan i den opinionsmässiga vinden. Plötsligt har han hittat plats för flyktingar i Sverige - kanske till och med i Sölvesborg? Han kan nu också efter en slug kovändning inse att NATO ändå har vissa fördelar trots allt. Samt det mest sensationella. Att den store idolen kamrat Putin kanske ändå har vissa brister i jämförelse med de demokratiskt valda presidenterna Biden och Macron.

I den allmänna krigsyran hos vissa politiker är det lätt att tro att vi alla, inkluderat SD, nu står tillsammans i försvaret av den fria åsiktsbildningen, demokratin och i respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Så enkel är emellertid inte verkligheten.

Att kamrat Åkesson på ytan ändrat åsikt kan knappast vara någon stor överraskning för någon. Han har sedan lång tid tillbaka visat sig ha en stor populistbegåvning att känna av de opinionsmässiga vindarna. För den som lyssnar på kamrat Åkessons lakejer är det emellertid tydligt att åsiktsskiftet är lika ytligt som ett flöte ovan daggmasken på ett metspö.

SD-Jomshof tycker exempelvis att det är skillnad på flyktingar från Ukraina och på de han påstår är ekonomiska migranter från exempelvis Syrien. SD-Jomshof anser nämligen att staten kan beslagta de syriska flyktingarnas ägodelar för att de ska få betala för att de flyr. SD-Söder plakatför för sin del att vid ett maktskifte efter höstens val ska nuvarande ämbetsmän rensas ut eftersom de tydligen, som det måste förstås, är Socialdemokrater.

Numera anses det inopportunt och gammeldags att peka på historiska paralleller. Jag vet därför inte om det möjligen finns någon kvar där ute som istället för Wahlgrens värld eller Mello möjligen läst om hur judarnas egendom under Förintelsen beslagtogs in på bara kroppen och hur Hitler rensade ut misshagliga domare och andra ämbetsmän och hur judiska och oliktänkande advokater fick yrkesförbud. Och att världen lovade att det aldrig fick hända igen.

Men om SD kommer till makten ska alltså samma sak hända igen om vi ska tro SD-Jomshof och SD-Söder. För att vi inte vill komma ihåg löftet att det inte ska få hända igen?

Många är de nätkrigare som anser att det ryska folket ska resa sig mot kamrat Putin, visa civilkurage och vägra att delta i kamrat Putins krig. Frågan är emellertid hur tuffa och vilket civilkurage var och en av oss har när det gäller mer än att lägga ett galet tufft inlägg på sociala medier? När vågar vi själva som individer vägra att delta i det maskineri vi anser moraliskt fel. På bekostnad av karriär och försörjning och med socialt utanförskap?

Om SD skulle ta makten skulle jag för egen del bli förvånad om SD-Söder inte gör slag i saken och rensar ut misshagliga ämbetsmän och ersätter dem med SD-kamrater. Frågan är emellertid vad vi andra gör. Ska jag fortsätta som advokat även om Advokatsamfundet förstatligas? Detta har flera SD-politiker hotat med. Ska jag som byråkrat administrera kläder, smycken och guldtänder tagna från flyktingar eller ska jag avgå? Ska jag som domare göra skillnad på människor beroende på varifrån de kommer?

Det tyska folket är inte unikt. Inte det ryska, kinesiska eller svenska heller. Vi är alla människor. Det var och en av oss istället måste fråga sig varje dag är - var går gränsen för vad jag anser vara moraliskt försvarbart och när är jag beredd att riskera karriär, familj och min egen framtid? Jag tror inte svaret är så lätt som vissa vill förleda oss att tro.