DEMOKRATISKADAD

11.03.2024

Har vi levt i en liberal demokrati så länge att vi tar den för given? I så fall vi är illa ute.

Begreppet "fredsskadad" blev under hösten 2023 snabbt populärt hos vissa politiker. Jag vet själv inte hur det ligger till med den saken. Personligen är jag nämligen betydligt mer bekymrad över att vi och våra politiker tycks vara demokratiskadade. Detta är för mig en betydligt värre skada.

I korståget mot gängkriminaliteten har socialdemokrater och Tidö-partier under de senaste åren gjort sitt bästa för att överträffa varandra i förslag som på olika sätt inskränker yttrandefrihet, oskuldspresumtionen och skyddet för den privata äganderätten. I sin jakt på fler personer att spärra in är ingen tidigare rättsstatlig princip eller grundlag för viktig för att inte kunna skrotas.

Anonyma vittnen, övervakning av icke misstänkta i preventivt syfte, angiveri, utökad kameraövervakning, ansiktsigenkänning, visitationszoner, förbud att skriva om hemliga internationella samarbeten, utökade gränskontroller, förbud att bränna religiösa skrifter med mera. Lagar eller lagförslag som i händerna på en regering med auktoritära böjelser skulle kunna missbrukas för att behålla makten och lägga grunden för en framtida diktatur eller auktoritär ledare.

De olika förslagen isolerade från de övriga ser kanske inte så skrämmande ut och kan bevisligen motivera oss att acceptera dem eftersom vi inte protesterar. Men sammantaget ger de enligt min uppfattning en bild av politiker som på ett närmast drakoniskt, kinesiskt, vis vill kontrollera sina medborgare. Istället för att låta polisen få bättre synlighet och uthållig närvaro i lokalsamhället, beslutas det ena mer frihetsinskränkande beslutet efter det andra.

En liberal demokrati idag är tyvärr ingen garanti för en liberal demokrati imorgon. Allra helst i det nuvarande debattklimatet och med en polis som inte tycks kunna få nog av så kallade verktyg.

Såväl Turkiets Recep Tayyip Erdoğan, Ungerns Viktor Orbán, och det polska Lag och Rättvisa valdes från början i rimligt fria och demokratiska länder men lyckades i grunden göra om den liberala demokratin till en auktoritär. Det kan hända även här. Den insikten tycks emellertid saknas hos stora delar av befolkningen och hos våra politiker. Den svåra frågan är därför inte om vi är fredsskadade, utan snarare om våra drygt 100 år som liberal demokrati gjort oss så demokratiskadade att vi slutat bry oss om den. I så fall är vi snart lika illa ute som USA kan vara efter valet i november.