CORONA OCH STARKA MÄN

31.03.2020

Under den rådande corona-krisen är det lätt att glömma att i skuggan av en pandemi, överfulla sjukhus och döende människor så förekommer en annan kris som på sikt riskerar att bli långt värre än vilket virus som helst. Ett mentalt virus som hotar hela det fria och demokratiska samhälle som vi lever i och de flesta av oss älskar. I våg efter våg sköljer ett antidemokratiskt virus över oss på ett sätt som jag fram tills för bara ett par år sedan hade trott var förpassat till historien.

Torsdagen den 26 mars 2020 presenterade SÄPO sin årsbok. I årsboken konstateras bland annat att "Under det senaste året har det, vid sidan av det ryska underrättelsehotet, blivit särskilt tydligt att Kina öppet försöker påverka grundlagsfästa fri- och rättigheter i Sverige." Vidare konstateras att "Därutöver har vi sett exempel på hur både Ryssland och Kina angriper individer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter".

Samma dag presenterade Sverigedemokraternas favorit, Ungerns premiärminister Viktor Orbán, ett förslag som ger honom stora befogenheter att styra genom dekret - utan tydligt slutdatum. Viktor Orbán rundar sålunda demokratin och blir tills vidare i praktiken diktator i Ungern.

Veckorna dessförinnan har vi fått veta hur Rysslands president Vladimir Putin vill ändra grundlagen så att han ska kunna sitta kvar till 2036. Sedan tidigare har Kinas högste ledare Xi Jinping gjort det möjligt för honom att sitta kvar på obegränsad tid. Polens regeringsparti, Lag och Rättvisa, PiS, har redan underminerat yttrandefrihet och oberoende domstolar i landet.

I USA styr en president som gör sitt bästa för att undergräva yttrandefriheten när den inte passar honom och att kullkasta tidigare politisk praxis i syfte att rubba den fria demokratin.

I det perspektivet kan lilla Sverige fortfarande kännas tryggt och fritt och demokratiskt. Och visst lever vi fortfarande i en fri demokrati. Men också här finns krafter som, om än inte lika tydligt, i våg efter våg gör sitt bästa för att undergräva en i verklig mening fri demokrati.

Yttrandefriheten ifrågasätts genom politiker som vill straffa journalister som enligt politikerna inte rapporterar vad som påstås vara objektivt. Offentlighetsprincipen ifrågasätts både i Hörby där tjänstemän bevakar journalister som granskar allmänna handlingar och i Helsingborg där det kommunala bolaget Öresundskraft uppmanar Helsingborgs Dagblad att inte rapportera vissa uppgifter till sina läsare. I Helsingborg finns till och med lokala - förment liberala - politiska ledare som uppmanar människor att inte rösta i fria val. Partiledaren Åkesson ifrågasätter varför regeringen lyssnar på experter och partiledaren Busch-Thor kritiserar på högst oklara grunder Folkhälsomyndigheten.

I våg efter våg sköljer de antidemokratiska strömningarna över oss. Varje enskild våg är möjlig att stå emot. Men när de antidemokratiska vågorna kommer i allt snabbare takt, riskerar vi snart att stå med näsan knappt synbar över det totalitära havet. Då är det så dags att börja sakna den frihet som flytt.

Det är lätt att ta till sig budskap från starka ledare som pekar med hela handen. Problemet är att det sällan är den som skriker högst eller snabbast som också är klokast. Det är därför allas vårt ansvar att stå emot längtan efter en stark ledare och istället värna demokratiska principer såsom yttrandefrihet och ämbetsmän fria från ministerstyre.

Ljuset känner ingen saknad. Saknaden är för oss som blir kvar i det totalitära mörkret.

Michael Pålsson

Advokat

(PUBLICERAD I PARA§RAF I MARS 2020)