BLACK LIVES MATTER – MEN VAR ÄR DET FOLKLIGA STÖDET FÖR KINESER, MUSLIMER OCH VÅRA BARN?

30.06.2020

Fallet med den afroamerikanske mannen George Floyds dödsfall
den 25 maj 2020 på grund av polisiärt övervåld, utlöste som bekant en i
västvärlden stor proteströrelse under namnet "Black Lives Matter". Fullt
berättigat. Systematisk rasism och poliser som begår grova övertramp, oavsett
vem som drabbas, förtjänar definitivt att vi reagerar och fredligt protesterar.
De personer som nyttjade protesterna för att starta upplopp har jag emellertid
ingen sympati för. Civil olydnad är fredlig. Militanta våldsverkare har inget
med civil olydnad att göra, utan bara förstör för den majoritet av människor
som bara vill visa sitt stöd.

Black Lives Matter är alltså enligt min mening en berättigad
rörelse. Det som oroar mig är emellertid att Black Lives Matter inte är det
enda som betyder något, vilket vi ibland verkar glömma. Som att vi bara orkar
med ett engagemang i taket - och helst mot USA. Som om vi vill döva våra dåliga
samveten genom att protestera mot i och för sig dåliga förhållanden här i väst,
men glömma alla andra missförhållanden där människor i ännu högre grad skulle
vara betjänta av vårt stöd. Ett slags masochistisk rit där vi pekar på våra
egna fel och brister, men glömmer att det finns lika hemska företeelser på
andra håll i världen - där liknande protester som de som nu genomförs i USA
hade varit fullständigt otänkbara. USA är nämligen fortfarande ett fritt land
till skillnad från såväl Kina, Saudi Arabien, Nord Korea, Pakistan och en mängd
andra länder.

Var är de folkliga protesterna mot Kinas behandling av Hong
Kong eller dess koncentrationsläger för omskolning där uigurerna hjärntvättas för
att bli regimtrogna? Och när manifestar vi mot tvånget att bära slöja, niqab
eller burka? Vi har religionsfrihet inskriven i vår egen grundlag, men tänk på
de som riskerar dödsstraff bara för att de vill lämna Islam. Eller på alla
homosexuella i strikt muslimska länder som riskerar dödsstraff bara för att de
råkar älska en person av samma kön. Och de unga människor som flytt hit och som
nu utvisas till Afghanistan - ett livsfarligt land att vistas i. Eller för den
delen på alla barn som ska tvingas leva i en stekhet värld till följd av vårt
misslyckande att förhindra klimatförändringarna. Var är de folkliga protesterna
mot Kinas snabba utbyggnad av kolkraftverk?

Mitt syfte är alls inte att relativisera Black Lives Matter
som mindre viktigt. Jag önskar bara att vi alla kan nyansera bilden lite över
vad vi ska protestera mot. Vi har en mängd fel och brister i västvärlden och
dessutom mycket historiska orättvisor. Det förhindrar emellertid inte att det
faktiskt är ännu värre på andra håll ännu idag. Att lägga energi på radera
historien genom att riva statyer, att kräva att böcker görs om fast att de var
skrivna i en annan tid - detta är för mig bara destruktivt. Folkliga protester
är bra eftersom de ofta kan få senfärdiga politiker att agera. Jag önskar bara
att vi kan bredda perspektivet och vara lika konsekventa när det till exempel
gäller vapenexport till Saudi Arabien, import av varor från Kina och för
framtida generationer när det gäller klimatfrågan.

Michael
Pålsson

Advokat