ÄLSKADE JURIDIK – OM KÄRLEKEN TILL ETT BRISTFÄLLIGT SYSTEM

23.04.2020

Rättvisa och förutsebarhet är juridikens DNA. Många, långa och ofta krångliga är de vindlingar dit juridikens DNA-strängar tar oss. Inte alltid perfekta. Men alltid med rättvisa och förutsebarhet som yttersta mål.

I den djupa skogen av paragrafer ligger ett brutet avtal och svider, men strax där bakom lurar ett vackert skadestånd för att lindra smärtan. Glimten i nämndemannens ögon när det går upp för honom att den tilltalade är oskyldig, glädjen hos den enskilde när hon fick rätt till stöd för lindra sitt handikapp, upprättelsen hos den våldtagna när våldtäktsmannen döms för sitt brott. Och vad står bakom den felaktigt dömde om inte ett resningsinstitut? Det finns allmänna domstolar, specialdomstolar, förvaltningsdomstolar, skiljenämnder och medlare. Det finns regionala regler, nationella regler, internationella regler och praxis. Mänskliga rättigheter och individuella skyldigheter. Juridiken ger oss möjligheter och svar.

Ibland frågar sig människor hur advokater kan försvara grova brottslingar, pedofiler, våldtäktsmän och sadistiska mördare. Svaret, nämligen att advokaten försvarar människan - inte brottet - tillfredsställer vissa men långt ifrån alla. En annan fråga är hur någon med gott samvete kan försvara ett system som genom åren begått så många misstag och dömt oskyldiga eller låtit skyldiga gå fria. Svaret, att alla andra tänkbara system är sämre, tillfredsställer en del men knappast alla.

Det räcker emellertid att för ett ögonblick föreställa sig en värld utan juridik, för att inse att en sådan värld skulle vara en förfärlig plats att leva på. Inget välstånd kan växa när du ständigt måste försvara det som är ditt. Vem skulle vilja starta ett lantbruk eller en fabrik om vem som helst med våld kan ta över det? Vem skulle våga göra affärer med främmande om den andre med våld ändå kan ta det ifrån dig utan konsekvenser?

Utan att vi alltid tänker på det, är juridiken grunden för alla civiliserade affärer som görs. Utan rättvisa och förutsebara regler skulle vi heller inte ha något välstånd.

Utan rättsregler skulle större delen av befolkningen vara outbildad, för vilken förälder skulle våga släppa sitt barn till skolan om risken var uppenbar att någon starkare person rövade bort barnen och gjorde dem till slavar? Vilken kvinna skulle våga gå ut om vilken man som helst med större styrka skulle kunna våldta henne utan konsekvenser?

De allra flesta av oss föds med en inneboende känsla för vad som är rättvist och med en motvilja mot sådant som är orättvist. Problemet är att om vi hamnar i intressekonflikter så tenderar vi av naturliga skäl att gynna den sida som står oss närmast. Det är därför vi behöver regler som tvingar oss att bortse från våra personliga intressen, och ha ett system som över tid är bäst för alla.

Det juridiska systemet är inte perfekt. Misstag begås. Men det är ett system som tvingar oss att zooma ut från våra personliga preferenser för att försöka nå en objektiv rättvisa till gagn för oss alla. Det är ett system där vi alla, oavsett kön, rik eller fattig, religiös eller ateist, ska behandlas lika och som ger oss möjlighet att förutse konsekvenserna av vårt handlande. Det är ett system som vi alla har möjligheter att förändra och förbättra genom demokratiska val.

Det är därför vi alla och inte bara jurister har anledning att känna kärlek till juridiken.

Michael Pålsson

Advokat