ÅKESSON OCH KONTEXTEN

23.03.2022

Åkesson hade häromveckan lite svårt att välja mellan den galne diktatorn Putin och den demokratiskt valde presidenten Joe Biden. Det hela sades bero på i vilken "kontext" Åkesson skulle göra sitt val. Att den ene är en diktator från gamla Sovjet och den andre en demokratiskt vald president tycktes inte vara nog för Åkesson.

När "morfar i bunkern", som Putin kallas av den fängslade och förgiftade regimkritikern Aleksej Navalnyj, några dagar senare valde att starta ett invasionskrig mot demokratin Ukraina var Åkesson lite tydligare då han på SD;s officiella twitterkonto fredagen den 25 februari slog fast att "Vi såg hotet från Ryssland komma."

Så SD såg alltså hotet från Ryssland komma, men röstade ändå så sent som i mitten på februari nej till ett akut krisstöd till Ukraina? Och trots att den allvise Åkesson kände till kontexten, det vill säga hotet från Ryssland, kunde han ändå inte välja mellan Putin och Biden?

Retoriken från Putinvännen Åkesson är minst sagt vinglig. Och den mannen riskerar vi ha i en regering i september eller i vart fall utgöra regeringsunderlag. Bara fantasin sätter gränser för vilket land Sverige då kommer förvandlas till.

Att Åkesson har en särskilt fin relation till Ryssland och inte så mycket till övers för demokratin Ukraina manifesterades också när han, delvis felaktigt, ansåg att Sverige inte skulle ta emot flyktingar från Ukraina eftersom flyktingar "enligt internationell lagstiftning" i första hand säger att man ska söka asyl i det första landet man kommer till. Problemet för Åkesson och SD är att denna princip inte torde gälla medborgare från Ukraina eftersom Ukrainska medborgare med biometriska pass som reser till EU i upp till 90 dagar för affärs-, turist- eller familjeresor inte behöver visum (https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/05/11/visa-liberalisation-ukraine/). Medborgare från Ukraina kan alltså röra sig fritt i EU under 90 dagar och såvitt jag kan förstå därför söka asyl i vilket EU-land som helst.

Men juridiken är inte det intressanta i Åkessons och SD;s retorik, utan den totala avsaknaden av medmänsklighet. 2021 var antalet asylsökande i Sverige det lägsta under hela 2000-talet (https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/asylsokande-i-sverige/ ) Detta är kontexten. Ändå menar Åkesson och SD att vi inte ens ska hjälpa flyktingar från ett annat europeiskt, demokratiskt, land. Detta visar den snåla och råa människosyn Åkesson och SD bygger sin politik på. Det kanske känns bra för vissa. Vi som bor här är ju inte flyktingar från Ukraina. Frågan är dock vilket eftermäle vår generation vill ha om vi inte nu ställer upp för våra grannar?

Och hur kommer det kännas den dag då Åkesson, som själv har lön från oss skattebetalare, och SD anser att du är en belastning? Och om vi inte nu kan vara solidariska mot det Ukrainska folket - vilken hjälp tror vi att vi ska få den dag morfar i bunkern riktar sina blickar mot oss?

Oavsett kontext, så bygger SD sin politik på det snöda egenintresset, den starkes rätt. Mot starke Putin är ryggen böjlig och mjuk, men när det gäller att hjälpa flyende människor då är det stopp. Oberoende av kontext.