"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


När drevet går har det ingen betydelse om något moraliskt eller juridiskt fel har begåtts i sakfrågan. När politiska motståndare och media känner doften av blod springer de likt ett gäng hungriga jakthundar efter bytet.

Häromdagen beslutade Trelleborgs kommunfullmäktige på förslag av SD och med stöd av M att införa ett handskakningstvång för den som vill söka arbete i kommunen. Mot bakgrund av covid-19 är beslutet nästan komiskt dåligt tajmat eftersom få av oss tagit hand med varandra det senaste året. Snarare har minskat antal förkylningar, minskad vanlig...

KÄRE HANIF

25.02.2021

Jag läste på Twitter att den alltid lika älskvärde herr Bali (M) uttalade sig om det han kallar "juristkasten". Eftersom herr Bali tidigare kallat domare för "syltryggar", får man väl förmoda att vi jurister inte direkt tillhör de högre kasterna utan möjligen snarare får betraktas som något slags parior i herr Balis ögon.