"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


För drygt någon vecka sedan publicerade FN;s klimatpanel, IPCC, sin mest skrämmande rapport hittills. Någon dag därefter passade även Brottsförebyggande rådet, Brå, på att publicera en studie rörande socioekonomisk bakgrund och brott. Medan IPCC;s rapport närmast helt ignorerades av regeringspartierna gavs Brå-rapporten inledningsvis stort utrymme...

TJATKONTROLL

11.04.2023

Skulle det kännas bra om dina föräldrar visste allt du säger? Det du viskar i din kärestas öra eller det du svär åt i hemlighet? De flesta vuxna människor skulle nog svara nej på den frågan, hur mycket de än älskar sina föräldrar. Viss integritet vill nog de allra flesta ha trots allt. Ändå vill regeringen och S rösta för...

Under veckan som gick utbröt viss munterhet på våra sociala medier efter att någon nätsurfare besökt Kristdemokraternas facebooksida. Att koppla bristande moral med kriminalitet är kanske inte så konstigt i och för sig. Frågan är dock vad den bristande moralen beror på?

Jag tror vare sig Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson har några dolda och onda avsikter för Sverige. Ideologierna skiftar, men i grunden menar de sig utifrån sina olika utgångspunkter företräda den linje som bäst gynnar Sverige och svenskarna. Själv ser jag tyvärr steg som riskerar att leda till den korrupta och auktoritära avgrunden.