"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


Att utgå från vissa principer i livet kan vara bra. Men när principerna leder fel är det endast dårar som hänger kvar.

PÅ SPÅRET

11.07.2024

Vart är vi på väg? Håller vi på grund av politisk klåfingrighet kombinerad med en stor mängd naivitet att avskaffa vår egen frihet?

Olika händelser i historien har varit definierande för enskilda människor, för politiska partier och till och med för hela länder. Risken är stor att vår nutid kommer att definieras som de maktfullkomligas och ryggradslösas tidevarv.

I Ryssland kan staten på Putins order spärra in vem som helst som anses misshaglig. Motsvarande gäller i Kina, Nordkorea, Kuba och en mängd andra länder. I Sverige finns en partiledare som vill skapa verktyg för en liknande utveckling. Herr Åkesson är en förolämpning mot den fria människan.