"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


Under de senaste tolv månaderna har minst två fall av så kallad dödshjälp uppmärksammats i media. Under sommaren2019 väcktes åtal mot en man vid Ångermanlands tingsrätt som injicerat sin hustru med en dödlig dos av morfin och oxikodon. Hustrun hade sedan många år varit sjuklig och hade själv uttalat att hon önskade ett avslut på sitt liv.

En populär myt som odlas såväl av media som av partierna själva, är att det i Sverige skulle finnas ett nytt nationalkonservativt block bestående av SD, KD och M. Att de är nationalister med förakt för globaliseringens enorma kraft att förverkliga Adam Smiths idéer om frihandel och specialisering är förvisso tydligt när exempelvis illiberale...

Finns det över huvud taget något samhällsproblem som inte kan lösas med hårdare tag? Med tanke på nuvarande politiska diskussioner på kriminalpolitikens och asylrättens områden synes frågan högst befogad. De grundläggande orsakerna till varför människor alls begår brott och varför människor flyr i livsfarliga båtar över Medelhavet måste rimligen...

Under de senaste 6-8 månaderna har media (bl.a. SVT och
Aftonbladet) rapporterat om den fristående F-9-skolan Römosseskolan i Göteborg med
islamisk profil. Skolan har kritiserats bland annat för att bön inte upplevs
som frivillig och för att flickor och pojkar delas upp i grupper efter kön. Enligt
media har skolan haft könsuppdelad undervisning sedan...