"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


Söndagen den 28 november 2021, utbrast Marita "Det kändes nästan som en statskupp" Ulvskog (S)
följande på Twitter; "Ur DN idag: "...en 25-årig man dömdes till livstids fängelse för mord i tingsrätten men friades helt av hovrätten trots omfattande DNA-bevisning". Problemet är alltså inte polisen utan domstolarna?! Borde få tydliga konsekvenser....

Det är något som stör med aktivister och deras envisa civila olydnad. Är det inte till och med direkt
odemokratiskt att bryta mot de lagar vi i demokratisk ordning beslutat ska gälla? Ska vi ens behöva tåla demonstrationer från Fridays for Future, Greta Thunberg och Extinction Rebellion?

Att bildningen bland svenska politiker med intresse för kriminalpolitik synes minst sagt bristande, torde numera vara allmänt bekant. Ett inofficiellt, men icke eftersträvansvärt, nytt rekord i demokratisk och rättsstatlig naivitet slogs dock häromdagen när inrikesminister Mikael Damberg på allvar sjösatte en utredning som ska undersöka...

Den gångna helgen var det som bekant Moderat partistämma. Partistyrelsen fick igenom en mängd förslag såsom att göra det straffbart att tillhöra ett kriminellt gäng, visitationszoner, tillåta hemlig så kallad "preventiv" avlyssning utan konkret brottsmisstanke, anonyma vittnen, tiggeriförbud, enormt utökad
kameraövervakning, eventuellt sänkt...