"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


Låt mig inleda med att berömma hur den svenska regeringen hanterat rådande corona-kris. Lugnt, metodiskt, lyssnat på experter, i möjligaste mån försökt hålla samhället och ekonomin igång. Inga populistiska utspel eller drakoniska straff för den som råkar befinna sig ute på fel plats vid fel tidpunkt. Vårt tillitsbaserade samhälle, med dess nu...

Under den rådande corona-krisen är det lätt att glömma att i skuggan av en pandemi, överfulla sjukhus och döende människor så förekommer en annan kris som på sikt riskerar att bli långt värre än vilket virus som helst. Ett mentalt virus som hotar hela det fria och demokratiska samhälle som vi lever i och de flesta av oss älskar. I...

I tider av en pandemi kan det vara lätt att anse att regeringen i jämförelse med vissa andra länders regeringar är aningen senfärdig. När andra länder sätter hela regioner eller hela sitt land i karantän, beslutar vår regering om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 deltagare.

Den senaste tidens svenska inrikespolitik har, som vanligt numera, delvis präglats av olika uttalanden från det nationalkonservativa alternativet i svensk politik. Olika företrädare för nyssnämnt parti har inom loppet av en månad bland annat lyckats med konststycket att polisanmäla en utställning vid Norrköpings Stadsmuseum, velat införa...