"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


Knappt hade Malmö tingsrätt hunnit döma Greta Thunberg för ohörsamhet mot ordningsmakten, innan hon gav sig ut på en ny sittstrejk i oljehamnen i Malmö. Och snabbare än någon kan uttala ordet dagsböter var förståsigpåarna och allmänna hatare ute och raljerade över klimataktivism i allmänhet och Greta Thunberg i synnerhet.

Till en och annan skadeglad klimatkrisförnekares stora förtjusning svarade JK för Statens räkning häromveckan i det så kallade Auroramålet. JK begär att Auroras talan ska avvisas. Problemet för klimatkrisförnekarna är att JK i sitt svaromål öppnar upp för andra möjligheter att driva nya klimatprocesser.

De senaste åren har våra politiker beslutat om enormt ökade möjligheter för staten att genom polisen kunna övervaka oss. Ett av argumenten från politikerna är att övervakningsmöjligheterna behövs för att komma åt den organiserade brottsligheten.

I onsdags var det dags igen. Koranbrännaren Salwan Momika tände på ett exemplar av Koranen. Lika säkert som att en Timbroanställd missat Systembolagets öppettider, lika säkert rasade delar av den muslimska världen.