"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


Under sommaren har det inom klimatrörelsen skett en del aktiviteter som kraftigt ifrågasatts av både allmänhet och politiker. Den mest utskällda aktionen var blockaden den 29 augusti som utfördes av gruppen Återställ Våtmarker och som ledde till att en ambulans blev försenad. Men även om det där och då blev fel, hindrar det inte att fredlig civil...

Som Sydsvenskan rapporterade om den 23 augusti har åklagare beslutat att inleda en förundersökning beträffande Staffanstorps vägran att ta emot kvotflyktingar från Syrien enligt den så kallade bosättningslagen. Händelsen sätter fingret på frågan om ordervägran.

Den som framhärdar i att summan av 2+3 blir 4 får onekligen ett bekymmer om vederbörande inte byter strategi och räknar om. Inte minst blir det besvärligt att räkna sina egna fingrar. Men detta skulle faktiskt kunna liknas vid svensk narkotikapolitik. Antalet narkotikarelaterade dödsfall i proportion till vår folkmängd är bland de högsta i världen....