"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


Har vi levt i en liberal demokrati så länge att vi tar den för given? I så fall vi är illa ute.

Socialdemokraterna satte konturerna och Tidö-regeringen gör nu sitt yttersta för att fullfölja mardrömmen om det svenska monstret. Polisstaten.