"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


Yttrandefrihet och fri åsiktsbildning är två grundstenar i en fri och öppen demokrati. Alltså motsatsen till Erdoğans kalkondemokrati. Så varför kan vare sig vår statsminister eller utrikesminister rakryggat stå upp för den liberala demokratin?

När politikerna allt oftare börjat runda beredningskravet i lagstiftningsärenden och struntar i berättigad kritik från lagrådet, då finns anledning för oss medborgare att börja fundera över vart vår demokrati och rättsstat är på väg.

Att medling många gånger är ett klokt och kostnadseffektivt sätt att lösa tvister är väl känt. I Sverige är det emellertid endast en försumbar del av alla tvister som löses genom medling. Försäkringsbolagens rättsskydd kan vara ett av de hinder som bör undanröjas för att öka antalet tvister som istället kan lösas genom medling.

Det finaste jag vet är människor som är snälla och välvilliga. Människor som inte utgår från att andra vill dem illa, utan lyssnar och försöker förstå. Även om den politiska debatten och tonen i sociala medier hårdnat, har jag ännu inte gett upp hoppet om en snällare värld.