"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


Äntligen har det allvetande oraklet från Uppsala, E. Busch, klargjort vad som behövs för att få stopp på såväl islamister som oregerliga barn och dess mödrar. Öppna eld med skarpladdade bössor så löser det sig! Vid ett regeringsskifte i höst finns en uppenbar risk att vi i civilsamhället får anledning att fråga oss om det snart är dags att av...

- "Skjut inte på pianisten, han gör så gott han kan", är ett uttryck som härstammar från en tid då pistolerna satt löst i Vilda västern. Ännu längre tillbaka högg man helt enkelt huvudet av budbäraren om hans budskap var misshagligt. Är det tillbaka dit Kristersson-moderaterna vill?

När man är stressad på väg till jobbet i morgontrafiken är det extremt irriterande att bli försenad på grund av oförutsedda händelser. Särskilt om den oförutsedda händelsen är människor som medvetet orsakar förseningen. Är det därför vissa människor blir så väldigt arga på klimataktivister istället för på politiker och media som hellre fokuserar på...