"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others." John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Det finns en uråldrig konflikt mellan å ena sidan Staten och å den andra individers rättigheter och skyldigheter. Det är i huvudsak dessa frågor jag kommer att diskutera på denna blogg. Välkomna!


RÄTTVISA 5

28.12.2023

Kanske hade världen blivit en bättre plats om det fanns färre tvärsäkra idioter. En av de största egenskaperna hos en människa kan nämligen vara den att våga vara osäker och kunna ompröva sin ståndpunkt.

RÄTTVISA 4

13.12.2023

Empati är enligt min uppfattning ofta en dålig vägvisare. Ett nu aktuellt bevis för denna tes, menar jag är kriget i Gaza. Vilket i sig inte betyder att empati bara är dåligt.

RÄTTVISA 3

23.11.2023

Har demokrati och yttrandefrihet någon betydelse i ett rättvist samhälle? Frågan är högaktuell eftersom det finns politiska krafter som på olika sätt vill begränsa yttrandefriheten och därmed demokratin.

RÄTTVISA 2

21.11.2023

När man vill diskutera något särskilt fenomen, som i detta fall rättvisa, är det normalt bra att börja med att definiera vad man menar med termen.