PÅLLE LIVE

Behöver ditt företag inspireras att tänka utanför ramarna? Jobbar du inom skolan och tycker att dina elever, eller kollegor, behöver lite bättre kunskaper om våra grundlagar? Är du inom en myndighet och tycker dina kollegor borde påminnas om varför rättsstaten är viktig för oss alla? Är du politiker som funnit att dina partikamrater har pinsamt låga kunskaper om demokratin? Vet dina medarbetare varför rättsstaten måste upprätthållas - inte bara för att beivra brott - utan att rättsstaten också är förutsättningen för företagens existens? Finns en verkligt fri vilja? Öga för öga, tand för tand - eller förlåtelse och försoning? 

Jag kommer gärna ut och håller föreläsningar, seminarier med mera i lättsam anda på tema vi kan enas om. Eftersom jag gillar glada människor kan det gärna kombineras med en kick-off eller vara i andra glada sammanhang. Jag jobbar bara med människor jag tycker om. 

Hör av er till mig på telefon 0709 46 74 78 eller via e-mail superpalsson@gmail.com